S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
poniedziałek 01/10/2018

24.09.2018-30.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych trasy głównej – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych węzła oraz dróg poprzecznych – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych dróg dojazdowych.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie planów warstwicowych – kontynuacja prac.
 • STWiORB – kontynuacja prac.
 • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym posadowień obiektów inżynierskich – kontynuacja prac.
 • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych – kontynuacja prac.
 • Przygotowaniem materiałów do uzgodnienia z PGE (przebudowy).
 • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża, stateczności skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac.
 • Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzanie uwag Zarządcy drogi.
 • Przygotowaniem wyjaśnień w związki z wezwaniem Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wniosku o ZRID.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/