Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 03/07/2018

25.06.2018-01.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Raportem Ponownej Oceny na Środowisko – analiza uwag Zamawiającego.
• Dokumentacją Geologiczno – Inżynierską – wewnętrzna weryfikacja, finalizacja prac.
• Finalizacją prac związanych z korektą PB po uwagach Inżyniera i Zamawiającego – wewnętrzna weryfikacja. Analiza uwag Audytu BRD i korekta opracowań.
• Finalizacją prac związanych z korektą Koncepcji MOP po uwagach Inżyniera i Zamawiającego – wewnętrzna weryfikacja.
• Dokumentacją podziałową.
• Wnioskiem o ZRID.
• Korektą linii rozgraniczających na podstawie uwag Zamawiającego zgłoszonych na spotkaniu 25.06.2018 r.
• Planem Działań Ratowniczych. Roszczenie PDR o części operacyjną otrzymaną od Zamawiającego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/