Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
wtorek 04/09/2018

27.08.2018-02.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku o ZRID – dnia 31.08.2018 r. Wykonawca złożył Wniosek o ZRID w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych trasy głównej.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie planów warstwicowych.
  • Rozpoczęciem prac nad STWiORB.
  • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/