Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 14/01/2019

31.12.2018-06.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB- prace nad kolejną częścią specyfikacji.
  • Analizą i wprowadzeniem uwag Zarządu ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  • Projektem SZR.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Analizą uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/