Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 04/07/2019

Czerwiec 2019

W czerwcu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji po uwagach.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Analiza uwag Inżyniera do rewizji 3 PW. Przygotowanie do przekazania rewizji 4 Tomu 1 i 2.
• Przygotowanie i aktualizacja materiałów na ZOPI PW.

BRANŻA MOSTOWA:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji po uwagach.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Aktualizacja obiektów PZDd-24 oraz PZDd-16 w związku z postanowieniem RDOŚ.
• Przygotowanie i aktualizacja materiałów na ZOPI PW.

POZOSTAŁE BRANŻE:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji po uwagach.
• Prace nad aktualizacją tomu 4.1. Przygotowanie wyjaśnień i materiałów po uwagach Zamawiającego. Uzyskano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera.
• Aktualizacja KSZR po uwagach Zamawiającego.
• Przygotowanie i aktualizacja materiałów na ZOPI PW.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/