Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/04/2020

Grudzień 2019

Wykonawca w miesiącu grudniu 2019 r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,
– nadzoru archeologicznego,
– nadzoru przyrodniczego,
– nadzoru saperskiego.

Roboty drogowe

Roboty drogowe wykonywane w grudniu 2019r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy  
ROBOTY DROGOWE
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 2
zjazdy
Podbudowa zasadnicza z mieszanki CNR gr. 15 cm m2 630,00 525,00 83%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm m2 9 400,00 10 030,00 107%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 1 560,00 2 016,39 129%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 2 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 12 386,00 4 713,12 38%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 6 160,00 2 368,56 38%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2 6 226,00 2 344,56 38%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 3 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 18 590,00 13 455,00 72%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 9 360,00 9 000,00 96%    
w-wy konstrukcyjne DK61 odc. 3 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2 9 230,00 4 260,00 46%    
w-wy konstrukcyjne S61 6+950 – 7+000 JL
6+950 – 7+000 JP
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 22 cm m2  – 1 200,00 NIEPLANOWANE    
w-wy konstrukcyjne Dw8P
km 0+870 – 1+295
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 858,00 NIEPLANOWANE    
I S61 Wykop do wbudowania m3 5 000,00 3 100,00 62%    
I S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 5 000,00 3 100,00 62%    
I DK61 odc. 1 Humusowanie skarp m3  – 12 600,00 NIEPLANOWANE    
I DK61 odc. 1 Wymiana gruntów m3  – 2 500,00 NIEPLANOWANE    
I DK61 odc. 2 Nasyp pod pobocza m3 1 000,00 1 100,00 110%    
I DK61 odc. 2 Humusowanie m2 16 000,00 6 000,00 38%    
I DK61 odc. 2 Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm m2  – 9 000,00 NIEPLANOWANE    
I DP1863B Nasyp pod pobocza m3 300,00 300,00 100%    
I DP1863B Humusowanie m2 3 000,00 3 000,00 100%    
I DP1863B Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm m2  – 1 500,00 NIEPLANOWANE    
I MOP Zabiele Wschód Zdjęcie humusu m3 3 000,00 4 400,00 147%    
I MOP Zabiele Wschód Wykop do wbudowania m3  – 5 500,00 NIEPLANOWANE    
I MOP Zabiele Wschód Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 4 700,00 NIEPLANOWANE    
I Dw1P Zdjęcie humusu m3  – 2 450,00 NIEPLANOWANE    
I Dw1P Wykop do wbudowania m3  – 4 100,00 NIEPLANOWANE    
I Dw1P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 5 900,00 NIEPLANOWANE    
I Dj2P Zdjęcie humusu m3  – 1 600,00 NIEPLANOWANE    
II S61 Wykop do wbudowania m3 4 000,00 2 700,00 68%    
II S61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 6 000,00 4 200,00 70%    
II S61 8+000 – 8+300 Wykop do wbudowania m3  – 3 500,00 NIEPLANOWANE    
II DK61 odc. 2 Wykop do wbudowania m3 5 000,00 0,00 0%    
II DK61 odc. 2 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 5 000,00 0,00 0%    
II DK61 odc. 3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 500,00 3 100,00 89%    
II DK61 odc. 3 Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm m2 4 000,00 3 500,00 88%    
II DK61 odc. 3 Humusowanie skarp, rowów m2 17 000,00 14 505,00 85%    
II DK61 odc. 3 Nasyp na zjazdach m3  – 200,00 NIEPLANOWANE    
II DK61 odc. 3 Nasyp – wypełnienie pod poboczami m3  – 650,00 NIEPLANOWANE    
II Łacznice L01,L02,L03,L04 Wykop do wbudowania m3 8 500,00 14 000,00 165%    
II Łacznice L01,L02,L03,L04 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 5 000,00 7 900,00 158%    
II Wymiana nr 6 Wymiana gruntów słabonośnych m3 3 500,00 8 100,00 231%    
II PR-09 Wykop do wbudowania m3 1 000,00 0,00 0%    
II Dj6P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 1 400,00 NIEPLANOWANE    
III S61 Wykop do wbudowania m3 12 000,00 25 350,00 211%    
III S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 7 000,00 17 600,00 251%    
III S61 13+375 – 13+425 Zdjęcie humusu m3  – 725,00 NIEPLANOWANE    
III S61 14+450 – 14+750 Zdjęcie humusu m3  – 800,00 NIEPLANOWANE    
III DK61 odc. 3 Wykop do wbudowania m3 3 500,00 600,00 17%    
III DK61 odc. 3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 500,00 2 500,00 71%    
III DK61 odc. 3 Humusowanie m3  – 10 200,00 NIEPLANOWANE    
III DK61 odc. 3 Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm m2  – 2 000,00 NIEPLANOWANE    
III Dw8P, Dj10P Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,2/2,0 m2 10 000,00 0,00 0%    
III PR-11 Wykop do wbudowania m3  – 1 500,00 NIEPLANOWANE    
przepusty DK61 odc. 3 Przepust P/DL61-odc. 3/2+260 m  – 11,84 NIEPLANOWANE    
przepusty DG104274 Przepust P/DG104274B/0+074,9 m  – 6,77 NIEPLANOWANE    
przepusty Dj10P Przepust P/Dj10P/0+285,8 m  – 8,45 NIEPLANOWANE    
przepusty P-1a/S61/Ob.St. ** 5+318,5 S61 ob. Stawisk Rura stalowa ϕ1200 m  – 22,47 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy km 0+144 Przepusty pod zjazdami m  – 9,80 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy km 0+168 Przepusty pod zjazdami m  – 8,94 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy km 0+192 Przepusty pod zjazdami m  – 9,82 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy 0+250 Przepusty pod zjazdami m  – 10,84 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy 0+276 Przepusty pod zjazdami m  – 9,10 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy 0+329 Przepusty pod zjazdami m  – 9,10 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy 0+358 Przepusty pod zjazdami m  – 9,30 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy 0+402 Przepusty pod zjazdami m  – 9,90 NIEPLANOWANE    
przepusty Dw1P rów prawy 0+425 Przepusty pod zjazdami m  – 9,33 NIEPLANOWANE    

Roboty mostowe

W dniu 20.12.2019 r. odbyła się kontrola przepustów PZŁ-22/DK61, P/PZM-7/DK61, P-1/DP1863B/6 oraz P-15/DK61 Przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, związana ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o Pozwolenie na Użytkowanie dla powyższych 4 przepustów.

Roboty wykonywane w grudniu 2019 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY MOSTOWE
Przepust Przep. skrzynkowe 2,0×1,5
(PZŁ-13/DK61-odc.3/6 +
PZŁ-14/DK61 – odc.3/6)
Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 355,08 266,00 75%  
Przepust Przep. skrzynkowe 2,0×1,5
(PZŁ-13/DK61-odc.3/6 +
PZŁ-14/DK61 – odc.3/6)
Ława z betonu B10 (C8/10) m3 28,03 0,00 0%  
Przepust Przep. skrzynkowe 2,0×1,5
(PZŁ-13/DK61-odc.3/6 +
PZŁ-14/DK61 – odc.3/6)
Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 4,50 0,00 0%  
Przepust Przep. skrzynkowe 2,0×1,5
(PZŁ-22/DK61)
Przepust z rury HDPE ϕ500 m 5,20 5,20 100%  
Przepust Przep. skrzynkowe 2,5×2,0
(P/PZM-8/S61)
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 84,00 90,00 107%  
Przepust Przep. stalowe 1,62×2,16
(P1/DP1863B)
Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2 19,85 35,85 181%  
Przepust PZŁ-13/DK61-odc.3/6 Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z wykopem m3  – 56,00 NIEPLANOWANE  
Przepust PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m  – 80,00 NIEPLANOWANE  
Przepust PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 7,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/DP1863B Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 2,60 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/DP1863B Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 16,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/Dw12P Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 45,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/Dw12P Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 194,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/Dw12P Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3  – 10,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/Dw12P Rura z HDPE ϕ1200 m  – 13,86 NIEPLANOWANE  
Przepust P-15/DK61 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 24,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-37/S61/6 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 450,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-37/S61/6 Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3  – 34,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-37/S61/6 Rura stalowa ϕ1200 m  – 47,11 NIEPLANOWANE  
Przepust P-37/S61/6 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 310,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P/PZM-1/Dw1P Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m  – 110,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P/PZM-7/DK61 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 2,60 NIEPLANOWANE  
Przepust P/PZM-7/DK61 Półki dla zwierząt, szer. 0,5m m  – 8,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 10 784,50 28 753,48 267%  
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 164,40 213,00 130%  
I WD-17 Łożyska elastomerowe szt. 9,00 3,00 33%  
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 25,00 25,00 100%  
I WD-18 BELKI T – długość niestandardowa L=18÷20,3m szt. 18,00 18,00 100%  
I WD-18 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg 25 313,00 25 313,00 100%  
I WD-18 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 128,50 130,00 101%  
I WD-18 Sączki Ø 50 szt.  – 8,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym szt.  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3  – 680,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Stożki nasypowe m3  – 530,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 240,00 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 160,00 138,43 87%  
II MD/PZDs-17 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 900,00 242,36 27%  
II MD/PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 150,00 77,00 51%  
II MD/PZDs-17 Stożki nasypowe m3  – 20,00 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-19 Fundament pod lico gruntu zbrojonego  B25 m3 3,00 3,00 100%  
II MD/PZDs-19 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 120,00 120,00 100%  
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 180,00 233,80 130%  
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 700,00 374,80 54%  
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 85,00 128,40 151%  
II MD/PZDs-19 Stożki nasypowe m3  – 120,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM m  – 434,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 130,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3  – 20,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3  – 126,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Zbrojenie AIIIN – ławy kg  – 13 927,70 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Odwodnienie wykonano  –  
III WD-40 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 91,00 91,00 100%  
III WD-40 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 7,00 7,00 100%  
III WD-40 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 175,50 176,00 100%  
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 10 087,20 12 083,07 120%  
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – ławy  – 6 664,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3  – 80,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – filary kg  – 5 550,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Beton filarów B45 (C35/45) m3  – 23,50 NIEPLANOWANE  
III WS-38 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 20 847,20 20 847,20 100%  
III WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 115,00 291,00 253%  

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w grudniu 2019 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY BRANŻOWE
I S61 1+400 Dopływ z Zabieli kpl 0,20 0,22 110%  
I S61 1+900 – 2+400 Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17
DZ110 mm
m  – 726,00 NIEPLANOWANE  
I S61 2+000 – 2+100 Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany
ø500 mm
kpl  – 5,00 NIEPLANOWANE  
I S61 2+000 – 2+100 Wylot przykanalika do rowu dn200 wraz z umocnieniem kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I S61 2+450 Rów R-B-1 kpl 0,20 0,23 115%  
I S61 2+600 – 2+650 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN1000 SN10 m  – 10,50 NIEPLANOWANE  
I S61 2+600 – 2+750 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 37,50 NIEPLANOWANE  
I S61 2+600 – 2+700 Studnia typowa betonowa DN1200 kpl  – 8,00 NIEPLANOWANE  
I S61 2+600 – 2+750 Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m  – 104,00 NIEPLANOWANE  
I S61 3+200 – 6+650 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 kpl 0,33 0,24 73%  
I S61 3+275 – 3+325 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN700 SN10 m  – 20,00 NIEPLANOWANE  
I S61 3+400 – 3+800,
6+300 – 6+700
Przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 kpl  – 0,08 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik 6.5a Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 2 000,00 2 000,00 100%  
I MOP Zabiele Zachód Studnia betonowa rewizyjna DN1200 (kanalizacja sanitarna) kpl  – 9,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m  – 80,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m  – 105,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m  – 110,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 76,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m  – 55,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Studnia typowa betonowa DN1200 kpl  – 5,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Studnia betonowa rewizyjna DN1500 kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany ø 500 mm kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Studnie wpadowe z piaskownikiem DN2000 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
II S61 6+000 – 6+700 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m 100,00 16,00 16%  
II S61 6+000 – 6+700 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m 50,00 0,00 0%  
II S61 6+000 – 6+700 Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m 50,00 130,00 260%  
II S61 6+000 – 6+700 Studnia typowa betonowa Dn1200 kpl 8,00 4,00 50%  
II S61 6+650 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-07 kpl 0,80 0,80 100%  
II S61 6+650 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-08 kpl 0,80 0,80 100%  
II S61 6+650 – 6+700 Studnia typowa betonowa Dn1000 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
II S61 6+800 – 7+050 Studnia zintegrowana GRP kpl  – 5,00 NIEPLANOWANE  
II S61 6+800 – 7+050 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m  – 318,00 NIEPLANOWANE  
II DK61 odc. 2 3+200 – 3+400 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 91,00 NIEPLANOWANE  
II DK61 odc. 2 3+200 – 3+400 Kanalizacja deszczowa z rur pp 200 sn10 m  – 52,00 NIEPLANOWANE  
III S61 11+800 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-15 kpl  – 0,05 NIEPLANOWANE  
III S61 13+334 Przebudowa kolizji wodociągowej W-6 kpl  – 0,55 NIEPLANOWANE  
III S61 15+300 Studnie wpadowe z piaskownikiem DN1500 1 i 2-str kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
III S61 15+300 Kanalizacja deszczowa z rur pp 500 sn10 m  – 49,50 NIEPLANOWANE  
III S61 15+400 Przebudowa kolizji SN-09 kpl 0,10 0,05 NIEPLANOWANE  

 

3.4  Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/