Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/05/2019

Kwiecień 2019

W kwietniu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych (Tom 1, 2) do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 02. Analiza uwag Inżyniera do złożonych opracowań, przygotowanie odpowiedzi.
• Prace nad STWiORB – przekazanie kolejnych części do zatwierdzenia Inżyniera. Analiza uwag Inżyniera do złożonych opracowań, przygotowanie odpowiedzi.
• Prace nad PSOR – analiza i wprowadzenie uwag Zarządcy Ruchu.
• Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

BRANŻA MOSTOWA:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych (Tom 3) do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 02. Uzyskano warunkowe zatwierdzanie Inżyniera.
• Prace nad STWiORB – przekazanie do zatwierdzenia Inżyniera. Przekazano komplet STWiORB mostowych.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

POZOSTAŁE BRANŻE:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych (Tom 5.1, 7, 9.3) do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 02. Analiza uwag Inżyniera do złożonych opracowań, przygotowanie odpowiedzi.
• Prace nad STWiORB – przekazanie do zatwierdzenia Inżyniera. Przekazano komplet STWiORB branżowych. Analiza uwag Inżyniera do złożonych opracowań, przygotowanie odpowiedzi.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/