Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 27/12/2019

Listopad 2019

Wykonawca w miesiącu listopadzie 2019r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego.

Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w listopadzie 2019r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY DROGOWE
I,II,III cała budowa Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 5 603,00 5 603,00 100%
I,II,III cała budowa Wycinka krzewów wraz z karczowniem ha 5,38 5,38 100%
przepust 5+318,5 S61 ob. Stawisk Przepusty stalowe Ø120cm – 1szt. m 15,73 0,00 0%
przepust DK61 odc. 2 Przepusty pod zjazdami – 17szt. m 123,65 131,77 107%
przepust DK61 odc. 3 Przepusty pod zjazdami – 9 szt. m 88,11 142,91 162%
przepusty Dj4P Przepusty pod zjazdami m 18,27 NIEPLANOWANE
przepusty Dj10P Przepusty pod zjazdami m 6,30 NIEPLANOWANE
przepust P/DK61-odc.3/2+103,5 Przepusty z rur PEHD Ø80cm – 1szt. m 12,08 12,08 100%
przepust P/DK61-odc.3/2+260,0 Przepusty z rur PEHD Ø80cm – 1szt. m 11,84 11,84 100%
przepust P/DK61-odc.3/3+562,3 Przepusty z rur PEHD Ø80cm – 1szt. m 11,38 11,38 100%
przepusty Dj4P Przepusty z rur PEHD Ø80cm m 6,79 NIEPLANOWANE
przepust P/DG104274B/0+074,9 Przepusty z rur PEHD Ø80cm m 6,77 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DP1863B Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 7 455,20 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DP1863B Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm – odcinek próbny m2 3 705,20 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DP1863B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2 3 750,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 12 590,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2 12 480,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 24 920,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 13 975,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2 13 810,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 27 785,00 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa na przewiązce w km 1+650 m2 800,00 NIEPLANOWANE
I S61 Wykop m3 17 000,00 10 650,00 63%
I S61 Nasyp m3 10 000,00 12 750,00 128%
I DK61 odc. 2 Nasyp m3 4 000,00 4 700,00 118%
I DK61 odc. 2 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 1 500,00 1 037,00 69%
I DK61 odc. 2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2 13 500,00 15 976,00 118%
I DK61 odc. 2 Nasyp m3 1 800,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 2 Górna Warstwa Nasypu m3 3 000,00 NIEPLANOWANE
I MOP „Zabiele Zachód” Nasyp m3 3 000,00 0,00 0%
I MOP „Zabiele Wschód” Odhumusowanie m3 3 000,00 NIEPLANOWANE
I DP1863B Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 400,00 1 136,00 284%
I DP1863B Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2 6 500,00 6 829,00 105%
I DP1863B Wykop m3 900,00 NIEPLANOWANE
I Zbiornik PR-02 Wykop m3 4 300,00 NIEPLANOWANE
I Zbiornik PR-04 Wykop m3 2 000,00 NIEPLANOWANE
I Zbiornik ZB6.5 Wykop m3 2 400,00 NIEPLANOWANE
I DG 104522B Rozbiórka nawierzchni m2 300,00 NIEPLANOWANE
II S61 Wykop m3 10 000,00 21 700,00 217%
II S61 Nasyp m3 6 000,00 5 550,00 93%
II S61 Wymiana Gruntu – obszar 6 m3 15 000,00 14 600,00 97%
II S61 Górna Warstwa Nasypu m3 3 200,00 650,00 20%
II S61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 5 000,00 2 400,00 48%
II S61 Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego m2 2 300,00 NIEPLANOWANE
II S61 Rozbiórka krawężników mb 250,00 NIEPLANOWANE
II S61 Rozbiórka płytek chodnikowych m2 90,00 NIEPLANOWANE
II S61 Górna Warstwa Nasypu m3 400,00 NIEPLANOWANE
II S61 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 1 080,00 NIEPLANOWANE
II S61 Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 gr. 18cm m2 1 800,00 NIEPLANOWANE
II S61 Podbudowa pomocnicza z mieszanki CNR gr. 17 cm m2 8 640,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc. 2 Wykop m3 3 000,00 0,00 0%
II DK61 odc. 2 Nasyp m3 3 000,00 0,00 0%
II DK61 odc. 3 Wykop m3 3 000,00 5 100,00 170%
II DK61 odc. 3 Nasyp m3 7 000,00 9 470,00 135%
II DK61 odc. 3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 5 000,00 3 225,00 65%
II DK61 odc. 3 Górna Warstwa Nasypu m3 2 300,00 7 950,00 346%
II DK61 odc. 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 1 600,00 1 905,00 119%
II DK61 odc. 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22cm
m2 12 700,00 18 630,00 147%
II DK61 odc. 3 Odhumusowanie m3 1 150,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Wymiana gruntu – obszar 12 m3 3 000,00 NIEPLANOWANE
II Łącznice L02, L04L Wykop m3 8 000,00 11 260,00 141%
II Łącznica L04L Odhumusowanie m3 1 400,00 NIEPLANOWANE
II Łącznica L04L Nasyp m3 1 500,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik PR-09 Wykop m3 3 000,00 1 500,00 50%
II Zbiornik PR-09 Odhumusowanie m3 1 000,00 NIEPLANOWANE
II Dj6P Warstwa mrozoochronna z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 41cm m2 1 000,00 0,00 0%
II DG 104183 B Nasyp m3 1 700,00 NIEPLANOWANE
III S61 Wykop m3 16 000,00 37 950,00 237%
III S61 Nasyp m3 21 000,00 28 700,00 137%
III S61 Odhumusowanie m3 1 000,00 2 200,00 220%
III S61 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 CNR m2 2 100,00 1 500,00 71%
III S61 Wymiana gruntu m3 3 300,00 NIEPLANOWANE
III S61 Rozbiórka budynków gospodarczych o konstrukcji murowanej szt. 3,00 NIEPLANOWANE
III DK61 odc. 3 Wykop m3 8 000,00 15 250,00 191%
III DK61 odc. 3 Nasyp m3 3 000,00 12 050,00 402%
III DK61 odc. 3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 2 000,00 4 050,00 203%
III DK61 odc. 3 Górna Warstwa Nasypu m3 3 000,00 2 800,00 93%
III DK61 odc. 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 480,00 2 793,00 582%
III DK61 odc. 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22cm
m2 11 300,00 5 750,00 51%
III DK61 odc. 3 Odhumusowanie m3 750,00 NIEPLANOWANE
III Dw8P, Dj10P Wykop m3 3 000,00 1 950,00 65%
III Dw8P, Dj10P Nasyp m3 3 000,00 1 950,00 65%
III Dw8P, Dj10P Warstwa mrozoochronna z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 41cm m2 2 750,00 0,00 0%
III Dj10P Zdjęcie humusu m3 250,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik PR-11 Wykop m3 350,00 NIEPLANOWANE

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w listopadzie 2019r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu  
ROBOTY MOSTOWE
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 5 341,80 5 341,80 100%  
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 14 923,00 21 086,20 141%  
I PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 89,00 89,00 100%  
I PZDd-16 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – płyta m3 111,00 111,00 100%  
I PZDd-16 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 222,86 0,00 0%  
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – filary kg 509,10 509,10 100%  
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 34 756,00 25 613,39 74%  
I WD-17 Beton filarów B45 (C35/45) m3 20,50 20,50 100%  
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 195,50 96,00 49%  
I WD-17 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 352,77 411,06 117%  
I WD-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 919,00 305,95 33%  
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 18 809,50 18 809,50 100%  
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 103,30 91,00 88%  
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 4 138,00 4 138,00 100%  
I WD-18 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 15,00 15,00 100%  
I WD-18 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 150,00 100,00 67%  
I WD-18 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 245,70 50,00 20%  
I WD-18 Łożyska elastomerowe szt. 6,00 6,00 100%  
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 450,00 450,00 100%  
II MD/PZDs-17 Beton kap B35 (C30/37) m3 7,50 7,50 100%  
II MD/PZDs-17 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 300,66 300,66 100%  
II MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 220,01 0,00 0%  
II MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3 42,60 42,60 100%  
II MD/PZDs-17 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 1 073,68 0,00 0%  
II MD/PZDs-17 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2 286,10 0,00 0%  
II MD/PZDs-17 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m 26,10 26,10 100%  
II MD/PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 172,48 10,00 6%  
II MD/PZDs-17 Fundament pod lico gruntu zbrojonego  B25 m3 3,00 3,00 100%  
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 132,42 132,42 100%  
II MD/PZDs-19 Wykonanie ustroju z blachy falistej m2 44,07 44,07 100%  
II MD/PZDs-19 Fundament pod lico gruntu zbrojonego  B25 m3 3,00 0,00 0%  
II MD/PZDs-19 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 120,00 120,00 100%  
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 437,70 130,00 30%  
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 464,40 148,00 32%  
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 74,58 34,00 46%  
I MD/PZDs-19 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m 104,00 NIEPLANOWANE  
I MD/PZDs-19 Beton kap B35 (C30/37) m3 6,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Wykonanie ustroju z blachy falistej m2 547,14 547,14 100%  
III WS-33 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 23,60 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 200,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3 18,75 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m 30,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 210,00 NIEPLANOWANE  
III WS-38 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 21,00 27,00 129%  
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 60 971,50 67 278,10 110%  
III WS-38 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 270,00 270,00 100%  
III WS-38 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 425,00 522,00 123%  
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 9 702,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM kpl 1,00 1,00 100%  
III WD-40 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 150,00 410,00 273%  
III WD-40 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 32,50 26,00 80%  
III WD-40 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 24 268,00 23 012,20 95%  
III WD-40 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 247,50 119,00 48%  
przepust P/PZM-8/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 180,00 180,00 100%  
przepust P/PZM-8/S61 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 12,50 12,50 100%  
przepust P/PZM-8/S61 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 1,50 1,50 100%  
przepust P/PZM-8/S61 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 35,00 25,00 71%  
przepust P/PZM-8/S61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 933,00 NIEPLANOWANE  
przepust P/PZM-8/S61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 10,00 NIEPLANOWANE  
przepust P/PZM-8/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 160,00 NIEPLANOWANE  
przepust Przepust 2,0×1,5
(PZŁ-13/DK61
+ PZŁ-14/DK61)
Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 355,08 0,00 0%  
przepust Przepust 2,0×1,5
(PZŁ-13/DK61
+ PZŁ-14/DK61)
Ława z betonu B10 (C8/10) m3 28,03 0,00 0%  
przepust Przepust 2,0×1,5
(PZŁ-13/DK61
+ PZŁ-14/DK61)
Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 4,50 0,00 0%  
przepust Przepust 2,5 x 2,0
(P/PZM-1/Dw1P)
Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 737,00 737,00 100%  
przepust Przepust 2,5 x 2,0
(P/PZM-1/Dw1P)
Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 6,00 6,00 100%  
przepust Przepust 2,5 x 2,0
(P/PZM-1/Dw1P)
Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 125,25 101,00 81%  
przepust Przepust 2,5 x 2,0
(P/PZM-1/Dw1P)
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 270,00 NIEPLANOWANE  
przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 390,84 390,84 100%  
przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 34,06 34,06 100%  
przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Rura stalowa ϕ1200 m 47,30 47,30 100%  
przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 70,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-15/DK61 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2 2,00 NIEPLANOWANE  
przepust P/PZM-7/DK-61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
(np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju)
m 11,50 NIEPLANOWANE  

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w listopadzie 2019r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY BRANŻOWE
S61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3a kpl 0,60 0,00 0%
S61 10+233 – 10+750 przebudowa kolizji wodociągowej W-4 kpl 0,20 0,00 0%
S61 11+819 przebudowa kolizji wodociągowej W-5 kpl 0,50 0,50 100%
S61 15+800 Przebudowa kolizji wodociągowej W-6 kpl 0,35 NIEPLANOWANE
S61 15+800 przebudowa kolizji wodociągowej W-8 kpl 0,75 0,55 73%
S61 16+157 przebudowa kolizji wodociągowej W-9 kpl 0,50 0,80 160%
S61 2+500 – 6+650 przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 kpl 0,30 0,24 80%
S61 1+250 – 1+950 przebudowa kolizji teletechnicznej T-3 kpl 0,30 0,30 100%
S61 1+950 przebudowa kolizji teletechnicznej T-4 kpl 1,00 1,00 100%
S61 1+950 przebudowa kolizji teletechnicznej T-5 kpl 1,00 1,00 100%
S61 11+800 przebudowa kolizji teletechnicznej T-15 kpl 0,50 1,00 200%
S61 11+800 przebudowa kolizji teletechnicznej T-16 kpl 0,20 0,20 100%
S61 11+800 przebudowa kolizji teletechnicznej T-17 kpl 0,20 0,20 100%
S61 11+800 przebudowa kolizji teletechnicznej T-18 kpl 0,20 0,20 100%
S61 11+800 przebudowa kolizji teletechnicznej T-19 kpl 0,20 0,20 100%
S61 13+300 przebudowa kolizji teletechnicznej T-20 kpl 0,90 1,00 111%
S61 6+140 (km obw. Stawiski) – 1+470 Kolizja ESN-02 kpl 0,30 0,52 173%
S61 5+800 – 6+300 Kolizja ESN-03 kpl 0,20 NIEPLANOWANE
S61 7+520 – 7+637 Kolizja ESN-05 kpl 0,30 0,10 33%
S61 10+370 Kolizja ESN-06 kpl 0,60 0,10 17%
S61 10+370 Kolizja ESN-07 kpl 0,60 0,30 50%
S61/DK61 kanalizacja deszczowa Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m 300,00 243,00 81%
S61/DK61 kanalizacja deszczowa Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m 20,00 321,00 1605%
S61/DK61 kanalizacja deszczowa Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m 210,00 236,50 113%
S61/DK61 kanalizacja deszczowa Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m 480,00 7,50 2%
S61/DK61 kanalizacja deszczowa Studnia typowa betonowa Dn1200 kpl 10,00 7,00 70%
S61/DK61 kanalizacja deszczowa Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany  Ø 500 mm kpl 65,00 NIEPLANOWANE
S61 kanalizacja deszczowa Wylot przykanalika do rowu DN200 wraz z umocnieniem szt 35,00 NIEPLANOWANE
S61 kanalizacja deszczowa Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m 11,50 NIEPLANOWANE
S61 1+400 Rów dopływ z Zabieli kpl 0,30 NIEPLANOWANE
S61 11+700 Rury osłonowe RHDPEp m 10,00 NIEPLANOWANE
S61 2+480 Rów R-B-1 kpl 0,07 NIEPLANOWANE
S61 Węzeł Grabowo Studnia zintegrowana GRP kpl 2,00 NIEPLANOWANE
S61 Węzeł Grabowo Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m 114,00 NIEPLANOWANE

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/