Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/03/2019

Luty 2019

W miesiącu lutym wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 01.
• Prace nad STWiORB – finalizacja prac i przekazanie do Inżyniera DM.00.00.00.
• Przekazanie PSOR do zatwierdzenia Zarządcy ruchu – rew. 05.
• Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

BRANŻA MOSTOWA:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 01.
• Prace nad STWiORB – finalizacja prac.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

POZOSTAŁE BRANŻE:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 01.
• Prace związane z uzgodnieniem PW przebudów nn i SN z PGE Dystrybucja. Otrzymano uwagi do PW, obyło się spotkanie z gestorem w tym temacie. Przekazano na roboczo do akceptacji skorygowane opracowania.
• Prace nad STWiORB – finalizacja prac.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/