Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 04/04/2019

Marzec 2019

W marcu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:
• Prace nad wprowadzeniem uwag IK do PW Tom 1 i 2. Przygotowanie odpowiedzi.
• Prace nad STWiORB.
• Prace nad PSOR – analiza i wprowadzenie uwag Zarządcy Ruchu.
• Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

BRANŻA MOSTOWA:

• Prace nad wprowadzeniem uwag IK do PW Tom 3. Przygotowanie odpowiedzi.
• Prace nad STWiORB.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

POZOSTAŁE BRANŻE:

• Prace nad wprowadzeniem uwag IK do PW Tom 7, 9.3, 10, 11, 12. Przygotowanie odpowiedzi.
• Przekazanie PW Tom 10, 11, 12 (rewizja 02) do zatwierdzenia Inżyniera.
• Prace nad STWiORB.
• Prace nad uzgodnieniem PW przebudów nn i SN z PGE Dystrybucja.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/