Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 27/12/2019

Październik 2019

Wykonawca w miesiącu październiku 2019r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego.

Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w październiku 2019r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY DROGOWE
cała budowa   Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 1 000,00 3 770,00 377%
cała budowa   Wycinka krzewów wraz z karczowniem ha 0,50 1,20 240%
przepust   Przepusty z rur PEHD Ø80cm m 100,00 167,71 168%
przepust 5+318,5 S-61 obw. Stawisk Przepusty stalowe Ø120cm m 24,42 0,00 0%
przepust   Przepusty pod zjazdami m 200,00 278,89 139%
I DK-61 odc. 2 Wykop m3 7 000,00 13 320,00 190%
I DK-61 odc. 2 Nasyp m3 6 000,00 18 320,00 305%
I DP1863B Wykop m3 1 000,00 4 750,00 475%
I DP1863B Nasyp m3 500,00 4 800,00 960%
I DP1863B Wymiana gruntu m3 5 500,00 3 000,00 55%
I MOP „Zabiele Zachód” Wykop m3 6 000,00 20 350,00 339%
I S-61 Wykop m3 13 000,00 9 100,00 70%
I S-61 Nasyp m3 11 000,00 19 950,00 181%
I cały odcinek Podbudowa zasadnicza C50/30 m3 2 000,00 0,00 0%
I cały odcinek Warstwa mrozochronna m3 1 500,00 1 065,00 71%
I DK-61 odc. 1 Górna Warstwa Nasypu m3 500,00 NIEPLANOWANE
I DK-61 odc. 1 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 1 000,00 NIEPLANOWANE
I DK-61 odc. 2 Górna Warstwa Nasypu m3 8 000,00 NIEPLANOWANE
I DK-61 odc. 2 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 2 800,00 NIEPLANOWANE
I DP1863B Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 4 485,00 NIEPLANOWANE
I MOP „Zabiele Zachód” Odhumusowanie m3 1 100,00 NIEPLANOWANE
II DK-61 odc. 2 Odhumusowanie m3 3 200,00 5 100,00 159%
II DK-61 odc. 2 Wykop m3 16 000,00 11 200,00 70%
II DK-61 odc. 2 Nasyp m3 8 000,00 9 100,00 114%
II DK-61 odc. 3 Wykop m3 13 500,00 11 700,00 87%
II DK-61 odc. 3 Nasyp m3 10 500,00 8 500,00 81%
II DK-61 odc. 3 Odhumusowanie m3 2 000,00 2 100,00 105%
II DK-61 odc. 3 Górna Warstwa Nasypu m3 3 000,00 2 200,00 73%
II DK-61 odc. 3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 6 230,00 2 300,00 37%
II DK-61 odc. 3 Wymiana gruntu m3 13 000,00 18 100,00 139%
II DG 104183 B Nasyp m3 4 000,00 8 600,00 215%
II S-61 Wykop m3 26 000,00 32 220,00 124%
II S-61 Nasyp m3 15 000,00 7 200,00 48%
II S-61 Odhumusowanie m3 8 000,00 4 600,00 58%
II cały odcinek Podbudowa zasadnicza C50/30 m3 2 000,00 0,00 0%
II cały odcinek Warstwa mrozochronna m3 1 000,00 875,00 88%
II DG 104183 B Odhumusowanie m3 1 100,00 NIEPLANOWANE
II DG 104183 B Wykop m3 200,00 NIEPLANOWANE
II S-61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 2 300,00 NIEPLANOWANE
II S-61 Rozbiórka elementów dróg i ulic (kostka) m2 60,00 NIEPLANOWANE
II S-61 Usunięcie śmieci NIEPLANOWANE
II S-61 Rozbiórka budynków gospodarczych o konstrukcji murowanej szt 2,00 NIEPLANOWANE
II DJ 6P Odhumusowanie m3 1 000,00 NIEPLANOWANE
II DJ 6P Wykop m3 800,00 NIEPLANOWANE
III S-61 Odhumusowanie m3 4 000,00 5 050,00 126%
III S-61 Wykop m3 21 500,00 34 200,00 159%
III S-61 Nasyp m3 22 000,00 30 100,00 137%
III S-61 Wymiana gruntu m3 5 000,00 2 350,00 47%
III DK-61 odc. 3 Wykop m3 10 000,00 21 950,00 220%
III DK-61 odc. 3 Nasyp m3 6 000,00 14 000,00 233%
III DK-61 odc. 3 Górna Warstwa Nasypu m3 2 500,00 0,00 0%
III DK-61 odc. 3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 5 000,00 6 300,00 126%
III cały odcinek Podbudowa zasadnicza C50/30 m3 2 000,00 1 300,00 65%
III cały odcinek Warstwa mrozochronna m3 1 000,00 970,00 97%
III Dw4 (S-61 km 15+150) Rozbiórka drogi o nawierzchni bitumicznej m2 350,00 NIEPLANOWANE
III Dw4 (S-61 km 15+150) Wykop m3 550,00 NIEPLANOWANE
III Dw8P, Dj10P Odhumusowanie m3 1 250,00 NIEPLANOWANE
III DP1871 Rozbiórka istn. drogi o naw. Bitumicznej m2 1 650,00 NIEPLANOWANE

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w październiku 2019r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY MOSTOWE
I WD-18 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 485,00 485,00 100%
I Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 26,00 21,00 81%
I Zbrojenie AIIIN – ławy kg 20 611,70 20 611,65 100%
I Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 198,00 198,00 100%
I Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 16 688,00 14 159,60 85%
I Zbrojenie AIIIN – filary kg 3 406,00 3 406,00 100%
I Beton filarów B45 (C35/45) m3 13,90 63,90 460%
I Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 55,00 55,00 100%
I Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 65,26 NIEPLANOWANE
I Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 129,80 NIEPLANOWANE
I WD-17 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 2 078,00 2 078,00 100%
I Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 36,00 36,00 100%
I Zbrojenie AIIIN – ławy kg 31 074,20 31 074,20 100%
I Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 125,00 271,00 217%
I Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 2 326,40 NIEPLANOWANE
I Zbrojenie AIIIN – filary kg 4 581,90 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 62,00 140,00 226%
I Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 21 616,00 19 454,40 90%
I Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 100,00 100,00 100%
I Zbrojenie AIIIN – ustrój kg 7 461,50 2 161,60 29%
I Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 100,31 100,31 100%
I Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3 22,18 0,00 0%
I Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg   3 561,20 NIEPLANOWANE
I Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 100,00 NIEPLANOWANE
II MD-PZDs-17 Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z Wykopem m3 4,00 10,00 250%
II Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 7,00 7,00 100%
II Zbrojenie AIIIN – ławy kg 12 642,50 12 642,50 100%
II Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 62,00 62,00 100%
II Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 2 965,50 2 965,50 100%
II Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 16,00 16,00 100%
II Pref. konstrukcje betonowe zbrojone powyżej gr. 20cm m3 101,25 112,50 111%
II Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 180,00 180,00 100%
II Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 13,50 NIEPLANOWANE
II Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 66,00 NIEPLANOWANE
II Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 44,00 NIEPLANOWANE
II MD-PZDs-19 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 80,30 82,30 102%
II Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 3 506,00 3 506,00 100%
II Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 23,30 23,30 100%
II Wykonanie ustroju z blachy falistej m2 110,16 176,26 160%
II Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 220,00 305,94 139%
II Zbrojenie AIIIN – ławy kg 5 431,30 NIEPLANOWANE
II Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 80,55 NIEPLANOWANE
II Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 20,00 NIEPLANOWANE
II Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 62,00 NIEPLANOWANE
II Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 60,00 NIEPLANOWANE
III WS-33 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 742,10 742,10 100%
III Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z Wykopem m3 360,45 360,45 100%
III Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 28,00 28,00 100%
III Zbrojenie AIIIN – ławy kg 18 715,00 18 715,00 100%
III Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 6 118,80 6 729,80 110%
III Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 138,00 138,00 100%
III Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 45,00 45,00 100%
III WS-38 Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM m 724,00 724,00 100%
III Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 200,00 0,00 0%
III Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 21 NIEPLANOWANE
III Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 8370,5 NIEPLANOWANE
III WD-40 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 2 256,60 45,00 2%
III Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 21,00 0,00 0%
III Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM m 196,00 0,00 0%
Przepust PZŁ-1b/S-61/Ob.St. Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 339,38 458,08 135%
Przepust Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z Wykopem m3 204,57 204,57 100%
Przepust Podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-31,5mm zagęszczona do wskaźnika zag. 0,98 wg Proctora m3 84,65 110,05 130%
Przepust Ustrój nośny z blachy falistej 4,3×2,8 m 23,00 23,00 100%
Przepust Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 660,00 NIEPLANOWANE
Przepust Przep. skrzynkowe 2,5×2,0 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 406,97 606,97 149%
Przepust Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 1 242,79 5 763,79 464%
Przepust Ława z betonu B10 (C8/10) m3 15,35 15,35 100%
Przepust Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 1,76 1,76 100%
Przepust Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 86,46 86,46 100%
Przepust Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 10,01 18,00 180%
Przepust Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 114,98 80,95 70%
Przepust Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m 154,00 115,50 75%
Przepust Odwodnienie Wykopu 0,00 NIEPLANOWANE
Przepust Wykonanie wymiany gruntu m3 65,00 NIEPLANOWANE
Przepust Przep. skrzynkowe 2,0×1,5 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 500,97 500,97 100%
Przepust Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 515,97 1 386,97 269%
Przepust Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 34,93 34,93 100%
Przepust Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 8,08 8,08 100%
Przepust Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 102,14 61,26 60%
Przepust Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m 133,25 53,30 40%
Przepust Przep. stalowe 1,62×2,16 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 120,11  
Przepust Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 31,12  
Przepust Ustrój nośny z blachy falistej 1,62×2,16 m 18,13  
Przepust Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 137,00  
Przepust Przep. HDPE ϕ1200 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 250,00 NIEPLANOWANE
Przepust Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 22,50 NIEPLANOWANE

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w październiku 2019r.:

Sekcja

/Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY BRANŻOWE
S-61 1+888 przebudowa kolizji wodociągowej W-1 kpl 0,10 0,1 100%
S61 6+600 przebudowa kolizji wodociągowej W-2 kpl 1 NIEPLANOWANE
S-61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3 kpl 0,50 1 200%
S-61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3a kpl 0,50 0,4 80%
S-61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3b kpl 1,00 1 100%
S-61 10+233 – 10+750 przebudowa kolizji wodociągowej W-4 kpl 0,80 0,82 103%
S61 11+820 Przebudowa kolizji wodociągowej W-5 kpl 0,5 NIEPLANOWANE
S-61 15+437 przebudowa kolizji wodociągowej W-7 kpl 0,10 0,2 200%
S-61 15+800 przebudowa kolizji wodociągowej W-8 kpl 0,50 0,25 50%
S-61 16+157 przebudowa kolizji wodociągowej W-9 kpl 0,50 0 0%
S61 5+970 (Ob. Stawisk) Przebudowa kolizji teletechnicznej T-01 kpl 0,9 NIEPLANOWANE
S-61 2+500 – 6+650 przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 kpl 0,70 0,33 47%
S61 1+250 – 1+950 Przebudowa kolizji teletechnicznej  T-03 kpl 0,3 NIEPLANOWANE
S-61 2+270 przebudowa kolizji teletechnicznej T-06 kpl 0,30 0,3 100%
S-61 6+630 przebudowa kolizji teletechnicznej T-10 kpl 0,10 0,1 100%
S-61 6+630 przebudowa kolizji teletechnicznej T-11 kpl 0,10 0 0%
S61 7+500 przebudowa kolizji teletechnicznej T-12 kpl 0,9 NIEPLANOWANE
S61 7+500 przebudowa kolizji teletechnicznej T-13 kpl 0,9 NIEPLANOWANE
S-61 6+631 przebudowa kolizji teletechnicznej T-15 kpl 0,80 0 0%
S-61 6+632 przebudowa kolizji teletechnicznej T-16 kpl 0,80 0,81 101%
S-61 6+633 przebudowa kolizji teletechnicznej T-17 kpl 0,80 0,8 100%
S-61 6+634 przebudowa kolizji teletechnicznej T-18 kpl 0,80 0,8 100%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-19 kpl 0,88 NIEPLANOWANE
S-61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-21 kpl 0,90 1 111%
S-61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-22 kpl 0,90 1 111%
S-61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-23 kpl 0,90 1 111%
S-61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-24 kpl 0,90 1 111%
S-61 6+140 (km obw. Stawisk) – 1+470 przebudowa kolizji ESN-02 kpl 0,70 0,04 6%
S-61 7+520 – 7+637 przebudowa kolizji ESN-04 kpl 1,00 0 0%
S61 7+970 – 8+550 przebudowa kolizji ESN-05 kpl 0,6 NIEPLANOWANE
S-61 10+370 przebudowa kolizji ESN-06 kpl 1,00 0,4 40%
S61 11+153 przebudowa kolizji ESN-07 kpl 0,4 NIEPLANOWANE
S-61 15+421 przebudowa kolizji ESN-09 kpl 0,80 0 0%
S-61 1+066 przebudowa kolizji EnN-01 kpl 1,00 0,7 70%
S-61 0+076 przebudowa kolizji EnN-02 kpl 1,00 0 0%
S-61 5+962 przebudowa kolizji EnN-03 kpl 1,00 0,5 50%
S-61 10+047-10+477 przebudowa kolizji EnN-05 kpl 1,00 0,7 70%
S-61 4+693-5+037 przebudowa kolizji EnN-08 kpl 1,00 0,7 70%
S-61 1+859 przebudowa kolizji EnN-09 kpl 1,00 0 0%
S-61 4+952 – 5+792 przebudowa kolizji EnN-10 kpl 1,00 0,5 50%
S61 4+952 – 5+792 przebudowa kolizji EnN-11 kpl 0,5 NIEPLANOWANE
  DK61 0+680-0+805 kanalizacja deszczowa odc Sa1/1-Sa1/4 wraz z wpustami m 130,00 0 0%
DP1863B 2+120-2+160 kanalizacja deszczowa odc Se1/1-Se1/3 wraz z wpustami m 110,00 0 0%
S-61 7+000-7+400 kanalizacja deszczowa odc S35/10-S35/15 wraz z wpustami m 450,00 0 0%
S61 1+900 L (Rondo Zabiele) Budowa zasilania oświetlenia – rury osłonowe m 34 NIEPLANOWANE

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/