Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
piątek 06/09/2019

Sierpień 2019

W sierpniu wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Analiza uwag i przygotowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do Tomu 1 oraz Tomu 2. (aktualizacja rewizji 04)
• Aktualizacja materiałów na ZOPI PW
• Analiza uwag Zarządcy Ruchu, przygotowanie odpowiedzi i przekazanie kolejnej rewizji PSOR do zatwierdzenia.
BRANŻA MOSTOWA:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Przekazanie aktualizacji obiektów PZDd-24 oraz PZDd-16 w związku
z postanowieniem RDOŚ.
• Aktualizacja materiałów na ZOPI PW
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Aktualizacja materiałów na ZOPI PW
• Prace związane z przygotowaniem opisów stanu nieruchomości.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/