Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/02/2019

Styczeń 2019

W miesiącu styczniu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych PW.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych PW.
 • Spotkanie z Inżynierem i weryfikatorami w sprawie omówienia zgłoszonych uwag do PW – 16.01.2019r.
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych STWiORB.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.
 • Analiza i wprowadzenie uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 • Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.

BRANŻA MOSTOWA:

 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych PW.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych PW.
 • Spotkanie z Inżynierem i weryfikatorami w sprawie omówienia zgłoszonych uwag do PW – 16.01.2019r.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.

POZOSTAŁE BRANŻE:

 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych PW branżowych.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych PW branżowych.
 • Spotkanie z Inżynierem i weryfikatorami w sprawie omówienia zgłoszonych uwag do PW – 16.01.2019r.
 • Przekazanie do zaopiniowania WITD w Białymstoku scenariuszy SZR dla preselekcji wagowej.
 • Przekazane do uzgodnienia PGE sposobu pomiarów energii elektrycznej na MOP po uwagach (aktualizacja rozdziału energii na MOP)
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.
 • Prace nad SZR.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/