Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
piątek 10/07/2020

Czerwiec 2020

Wykonawca w miesiącu czerwcu 2020r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

  • obsługi geodezyjnej budowy,
  • nadzoru archeologicznego,
  • nadzoru przyrodniczego,
  • nadzoru saperskiego,
  • utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,
  • ręcznego kierowania ruchem.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w czerwcu 2020 r.:

 

 

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w czerwcu 2020r.:

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w czerwcu 2020r.:

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z§ 15 Umowy.

Podczas prowadzonego monitoringu przyrodniczego zwracano uwagę na wszelkie sytuacje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla zwierzyny migrującej wzdłuż budowy. Teren inwestycji jest pod tym względem prawidłowo zabezpieczony. Wykonawca na bieżąco dokonuje niezbędnych napraw wygrodzeń wykopów, rowów
i dołów.

Sprawdzano tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne – zalecono naprawianie na bieżąco uszkodzonych przez pojazdy płotków.

W ramach nadzoru środowiskowego w miesiącu czerwcu 2020 r. prowadzono obserwację sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie ich zgodności
z wydanymi decyzjami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco po objazdach nadzoru w towarzystwie przedstawiciela Wykonawcy.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/