Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 12/05/2020

Kwiecień 2020

Wykonawca w miesiącu kwietniu 2020 r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

 

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w kwietniu 2020 r.:

Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY DROGOWE
konstrukcje Obwodnica Stawisk 4+691 – 6+291 JL Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 18 880,00 0,00 0%
konstrukcje Obwodnica Stawisk 4+691 – 5+420 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 8 602,20 0,00 0%
konstrukcje Obwodnica Stawisk km 5+700 – 6+040 JL;  5+430 – 6+040 JP;
5+880 – 6+040 JL
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 28 cm m3  – 3 450,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje Obwodnica Stawisk km 5+480 – 6+045 JL; 5+430 – 6+040 JP; 6+380 – 6+451 JL i JP Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 17cm m2  – 14 640,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 Obwodnica Stawisk km 5+430 – 6+040 JL; 6+380 – 6+720 JL i JP Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 15 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 0+000 – 0+375 JL Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 4 425,00 0,00 0%
konstrukcje S61 0+000 – 0+375 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 4 425,00 0,00 0%
konstrukcje S61 1+100 – 1+365 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 6 254,00 0,00 0%
konstrukcje S61 1+100 – 1+365 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 6 254,00 0,00 0%
konstrukcje S61 km 2+500 – 2+700 JL i JP Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 17cm m2  – 5 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 2+500 – 2+700 JL i JP Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 4 800,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 2+600 – 2+900 JL i JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 7 800,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 2+700 – 3+100 JL i JP Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 9 440,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 2+900 – 3+200 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 7 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 3+100 – 3+350 JL Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 1 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 3+160 – 3+340 JL i JP;
3+210 – 3+340 JP;
3+340 – 3+500 JL i JP
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 8 170,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 3+200 – 3+500 JL i JP Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 7 140,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km  5+200 – 5+500 JP;
5+400 – 5+500 JL;
6+040 – 6+100 JL
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 5 520,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 5+200 – 5+500 JP;
5+475 – 6+285 JL;
6+040 – 6+285 JP;
6+285 – 6+380 JP i JL
Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 17 920,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+285 – 6+360;
6+460 – 6+550;
6+600 – 6+700 JL i JP;
7+490 – 7+680 JL i JP
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 28 cm m3  – 3 150,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+380 – 6+550 JP i JL Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 4 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+600 – 6+860 JL i JP; 6+550 – 6+700 JL i JP; 7+440 – 7+510 JL i JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 6 500,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 7+440 – 8+010 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 13 452,00 13 498,00 100%
konstrukcje S61 7+440 – 8+010 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 13 452,00 16 550,00 123%
konstrukcje S61 13+000 – 13+393 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 9 274,80 6 000,00 65%
konstrukcje S61 13+000 – 13+393 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 9 274,80 6 000,00 65%
konstrukcje S61 14+100 – 14+400 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 7 080,00 0,00 0%
konstrukcje S61 14+100 – 14+400 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 7 080,00 0,00 0%
konstrukcje S61 km 14+400 – 14+550;
15+230 – 15+480 JP
Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 6 500,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 14+550 – 15+105 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 13 098,00 0,00 0%
konstrukcje S61 14+550 – 15+105 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 13 098,00 13 800,00 105%
konstrukcje S61 km 14+580 – 14+960 JL i JP Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 25 cm m3  – 2 600,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 15+900 – 16+075 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 4 130,00 0,00 0%
konstrukcje S61 15+900 – 16+075 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2 4 130,00 0,00 0%
konstrukcje S61 km 15+950 – 16+125 JP;
15+950 – 16+050 JL
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 25 cm m3  – 1 290,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 1 km 1+390 – 1+500 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 25 cm m3  – 240,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 1 km 1+390 – 1+500 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 820,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 3 km 3+660 – 3+740 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 28 cm m3  – 225,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 3 km 2+255 – 2+840;
3+500 – 4+200
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 9 700,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje Dw1P km 0+700 – 1+250 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 4 325,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DG104283B km 0+080 – 0+180 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 700,00 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+719 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,65 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+788 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,35 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+805 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 10,11 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+857 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 30,50 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+900 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 21,50 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+956 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,86 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 0+986 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,17 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+000 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,80 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+043 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,62 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+076 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 11,34 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+287 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 12,21 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+470 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,48 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+485 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,48 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+500 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 7,99 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+523 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,17 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+554 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,00 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+624 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,75 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+649 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 7,41 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+666 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,29 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+688 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,32 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+711 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,96 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+737 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,13 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+749 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,48 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+767 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,29 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+790 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,00 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+840 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,51 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+853 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,51 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+868 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,88 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+886 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,53 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+903 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,04 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 1+934 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+006 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,03 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+034 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+064 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,48 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+093 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+126 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,46 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+155 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+174 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+184 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+207 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+235,36 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,64 0,00 0%
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P 2+253 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 11,94 0,00 0%
przepusty DK61 odc. 1 km 0+368,21 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 19,40 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy DK61 odc. 2 km 2+744 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 22,57 NIEPLANOWANE
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 3+520 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,29 NIEPLANOWANE
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 3+565 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 9,30 NIEPLANOWANE
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 3+605 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,20 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy DK61 odc. 2 km 3+639,4 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 22,92 NIEPLANOWANE
przepusty P/Dw3/0+049,9 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 15,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dw3 km 03971,8 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 7,70 NIEPLANOWANE
przepusty DG104523B km 0+007 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 17,40 NIEPLANOWANE
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 1 km 0+100 – 1+390 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 9 000,00 9 100,00 101%
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 1 km 0+100 – 1+390 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2 9 000,00 9 100,00 101%
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 1 km 0+100-1+400 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2  – 9 100,00 NIEPLANOWANE
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 1 km 0+100-1+400 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2  – 9 100,00 NIEPLANOWANE
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 2 km 1+700-3+200 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2  – 13 500,00 NIEPLANOWANE
nawierzchnia bitumiczna DK 61 odc. 2 km 1+960 – 2+470 Odcinek próbny dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego – AC 11 S 50/70
KR3-4, dla SBT/04/03/19/A wydanie I
 –  – 3 780,00  
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 2 km 1+970 – 2+470 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S m2 3 450,00 0,00 0%
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc.3 km 2+250 – 2+860; 3+550 – 4+180 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 8 700,00 9 100,00 105%
nawierzchnia bitumiczna DK61 odc. 3 km 2+250 – 4+180 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2 13 500,00 15 480,00 115%
nawierzchnia bitumiczna DK 61 odc. 3 km 2+740 – 2+860 Odcinek próbny dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – AC 16 W 35/50 KR 3-4, KR 5-7 GRA m2  – 750,00 NIEPLANOWANE
nawierzchnia bitumiczna DK 61 odc. 3 (przewiązka) Odcinek próbny dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z betonu asfaltowego – AC 22 P 35/50 KR 3-4, KR 5-7 m2  – 1 500,00 NIEPLANOWANE
nawierzchnia bitumiczna Dj4P km 0+260 – 0+496 Odcinek próbny dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – AC 16 W 50/70 KR 1-2 GRA m2  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
I S61 obw. Stawisk
km 4+691 – 6+100
Wykop do wbudowania m3 2 000,00 4 600,00 230%
I S61 obw. Stawisk
km 4+691 – 6+100
Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 000,00 4 600,00 230%
I S61 obw. Stawisk
km 5+430 – 6+040 str. P
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2  – 8 400,00 NIEPLANOWANE
I S61 obw. Stawisk
km  5+430 – 6+040 str. P
Wykop (rowy) m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
I S61 obw. Stawisk
km 6+050 – 6+100
Górna Warstwa Nasypu m3 1 000,00 0,00 0%
I S61 obw. Stawisk
km 6+040 – 6+100
Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
I S61 km 1+500 – 1+800; 2+390 – 2+660 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 15 500,00 NIEPLANOWANE
I S61 km 2+120 – 2+240 Budowa nasypu przeciążającego m3  – 8 000,00 NIEPLANOWANE
I S61 km 2+200 – 2+400; 2+245 – 3+000 Wykop do wbudowania m3  – 8 000,00 NIEPLANOWANE
I S61 km 3+500 – 4+040 Wykop do wbudowania m3 4 000,00 4 500,00 113%
I S61 km 6+100
(obw. Stawisk km 1+100)
Rozbiórka instniejącej nawierzchni DK61 m2 9 000,00 0,00 0%
I DK61 odc. 1 Wykop do wbudowania m3 1 000,00 0,00 0%
I DK61 odc. 1 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 1 000,00 0,00 0%
I DK61 odc. 1 km 0+100 – 1+560 Nasyp pod poboczami m3  – 800,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 1 km 0+100 – 1+400 Humusowanie m3  – 5 000,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 2 km 1+700 – 2+100 Nasyp pod poboczami m3  – 500,00 NIEPLANOWANE
I MOP Zabiele Wschód Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 4 000,00 5 000,00 125%
I Dw1P Wykop do wbudowania m3 2 500,00 0,00 0%
I DP1863B Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2  – 11 700,00 NIEPLANOWANE
I DP1863B Wykop do wbudowania m3  – 7 000,00 NIEPLANOWANE
I Zbiornik ZB-6.5 (1+906 – 1+946) Wykop do wbudowania m3  – 2 600,00 NIEPLANOWANE
II S61 Wykop do wbudowania m3 10 000,00 20 750,00 208%
II S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 10 000,00 20 400,00 204%
II S61 (+węzeł GRABOWO) Górna Warstwa Nasypu m3 3 000,00 3 200,00 107%
II S61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 6 000,00 22 220,00 370%
II WĘZEŁ GRABOWO
(ŁĄCZNICE L01 i L03 )
Wykop do wbudowania m3 1 000,00 820,00 82%
II WĘZEŁ GRABOWO
(ŁĄCZNICE L01 i L03 )
Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 1 000,00 0,00 0%
II S61 km 5+400 – 6+300 Zasypki pasa dzielącego i pod poboczami m3  – 550,00 NIEPLANOWANE
II S61 km 8+440 – 8+570 (wymiana 9a) Wymiana gruntów m3  – 2 200,00 NIEPLANOWANE
II S61 km 9+060 – 9+130
obszar 10
Budowa nasypu przeciążającego m3  – 3 500,00 NIEPLANOWANE
II S61 km 9+220 – 9+280
obszar 11
Budowa nasypu przeciążającego m3  – 3 500,00 NIEPLANOWANE
II S61 km 9+440 – 9+640
wymiana nr 13
Wymiana gruntów słabonośnych m3 3 000,00 7 200,00 240%
II DK61 odc. 2 Nasyp pod poboczami m3 1 200,00 1 100,00 92%
II DK61 odc. 2 Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm m2 3 000,00 3 500,00 117%
II DK61 odc. 2 Humusowanie skarp m2 15 000,00 3 600,00 24%
II DP1828B Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej gr. 12 cm m3 70,00 0,00 0%
II DP1828B Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 800,00 1 900,00 238%
II DP104183B Górna Warstwa Nasypu m3 450,00 0,00 0%
II DG104183B Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
II Dj6p wymiana nr 9B Wymiana gruntów słabonośnych m3 1 000,00 1 000,00 100%
II Dj6p wymiana nr 9B Nasyp na wymianie m3  – 200,00 NIEPLANOWANE
II Dj2P km 3+080 – 3+482 Wykop do wbudowania m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik ZB-6.8 (6+643 – 6+722) Wykop do wbudowania m3  – 400,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik ZB-6.12.1 (9+112 – 9+149) Wykop do wbudowania m3  – 600,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik ZB-6.12.2 (9+158 – 9+194) Wykop do wbudowania m3  – 2 400,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 10+400 – 10+800;
13+000 – 13+650
Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 24 000,00 29 900,00 125%
III S61 km 10+200 – 10+550; 12+200 – 12+900 Zdjęcie humusu m3  – 1 850,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 10+800 – 11+800; 11+450 – 12+100; 12+850 – 13+085 Wykop do wbudowania/na odkład m3  – 7 600,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 11+700 – 12+500;
13+900 – 14+400;
14+550 – 14+940;
15+550 – 15+900
Wykop do wbudowania m3 31 000,00 27 300,00 88%
III S61 km 12+500 – 12+640 Wymiana gruntu m3 15 000,00 21 000,00 140%
III S61 km 12+693 – 13+085 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2  – 10 935,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 13+085 – 13+355 Górna Warstwa Nasypu m3 5 000,00 3 700,00 74%
III S61 km 13+780 – 13+850 Rozbiórka nasypu przeciążającego m3 4 500,00 0,00 0%
III S61 km 13+825 – 14+118;
14+720 – 14+940
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 14 000,00 9 500,00 68%
III S61 km 13+550 – 13+700; 14+940 – 15+128 Górna Warstwa Nasypu m3  – 5 500,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+000 – 14+400; 14+720 – 14+940; 15+550 – 15+850 Wykop do wbudowania/z odwozem m3  – 9 400,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+400 – 14+550;
15+175 – 15+525
Zasypki pasa dzielącego m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 15+550 – 15+850 Wykop do wbudowania/na odkład m3  – 4 200,00 NIEPLANOWANE
III Dw3 0+000 – 0+400 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 000,00 2 250,00 113%
III Dw3 0+320 – 0+410 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0 m2 900,00 0,00 0%
III Dw7P Wykop do wbudowania m3  – 500,00 NIEPLANOWANE
III Dw7P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 900,00 NIEPLANOWANE
III Dw8P km 0+000 – 0+200 Zdjęcie humusu m3  – 720,00 NIEPLANOWANE
III Dw8P km 0+000 – 0+600 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 3 350,00 NIEPLANOWANE
III Dw8P km 0+000 – 0+600 Wykop do wbudowania m3  – 800,00 NIEPLANOWANE
III Dj5L km 0+000 – 0+500 Wykop do wbudowania m3  – 500,00 NIEPLANOWANE
III Dj5L km 0+000 – 0+500 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
III DK61 odc. 3 km 2+250 – 4+000 Nasyp pod poboczem m3  – 450,00 NIEPLANOWANE
III DK61 odc. 4 Zdjęcie humusu m3  – 600,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik PR-11 (12+284 – 12+344) Wykop do wbudowania m3  – 400,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik PR-12 (13+975 – 14+010) Zdjęcie humusu m3  – 275,00 NIEPLANOWANE
III DG104283B km 0+080 – 0+180 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0 m2  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
III ZB-6.16 (12+058 – 12+129) Zdjęcie humusu m3  – 650,00 NIEPLANOWANE
III ZB-6.16 (12+058 – 12+129) Wykop do wbudowania m3  – 900,00 NIEPLANOWANE
III DP1871B km 0+000 – 0+300 Wykop do wbudowania m3  – 2 300,00 NIEPLANOWANE

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w kwietniu 2020 r.:

Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY MOSTOWE
I MD/PZDs-1 Zbrojenie AIIIN – ławy kg 2 844,80 2 844,80 100%
I MD/PZDs-1 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 29 338,00 26 480,00 90%
I MD/PZDs-1 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 72,00 72,00 100%
I MD/PZDs-1 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 80,00 134,50 168%
I MD/PZDs-1 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 230,00 NIEPLANOWANE
I MD/PZDs-1 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 60,00 NIEPLANOWANE
I MD/PZDs-1 Łożyska elastomerowe szt.  – 8,00 NIEPLANOWANE
I MS/PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane 40×40 m 695,00 695,00 100%
I MS/PZDs-1 Wbicie ścian. szczel. -tymczasowe m2 864,00 432,00 50%
I MS/PZDs-1 Wyk. wykop. fund. w ściankach szczelnych lub pomiędzy palami m3  – 520,00 NIEPLANOWANE
I MS/PZDs-1 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3  – 24,00 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Bet. ław pod umoc. stożków nasyp. m3 6,63 6,63 100%
I PZDd-16 Nawierzchnia jezdni z SMA – gr. 4cm m2 82,08 82,08 100%
I PZDd-16 Przeciwspadeki z asfaltu lanego MA-11 m2 8,80 0,00 0%
I PZDd-16 Naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm m2 162,42 162,42 100%
I PZDd-16 Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym szt.  – 2,00 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 21,10 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Umocnienie skarp i pow. poziomych drobnowymiarowymi elementami bet. na zaprawie cem.-piaskowej m2  – 85,00 NIEPLANOWANE
I WS-2 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 350,00 430,00 123%
I WS-2 Zbrojenie AIIIN – ławy kg 18 676,00 18 676,00 100%
I WS-2 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 9 622,00 9 622,00 100%
I WS-2 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 141,80 141,80 100%
I WS-2 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 73,00 73,00 100%
I WS-2 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 14,90 14,90 100%
I WS-2 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 800,00 565,00 71%
I WS-2 Wykonanie dylatacji pozornej ścian i korpusów mb 19,44 19,44 100%
I WS-2 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2  – 42,00 NIEPLANOWANE
I WS-2 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3  – 210,00 NIEPLANOWANE
I WS-2 Fundament pod lico gruntu zbrojonego B25 m3  – 3,00 NIEPLANOWANE
I WS-2 Wykonanie ustroju z blachy falistej m2  – 120,00 NIEPLANOWANE
I WD-9 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 6 612,00 7 159,00 108%
I WD-9 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 49,00 94,50 193%
I WD-9 Łożyska elastomerowe szt. 6,00 6,00 100%
I PZDd-24/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 300,00 NIEPLANOWANE
I WD-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 50,00 50,00 100%
I WD-17 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 7 900,00 10 739,60 136%
I WD-17 Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg 7 215,40 7 215,40 100%
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 6,00 12,00 200%
I WD-17 Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37) m3 42,30 42,30 100%
I WD-17 Beton kap B35 (C30/37) m3 80,00 80,00 100%
I WD-17 Bet. ław pod umoc. stożków nasyp. m3 0,20 0,00 0%
I WD-17 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 7,50 20,50 273%
I WD-17 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x650mm m 105,00 190,00 181%
I WD-17 Kotwy kap i inne drobne elementy stalowe szt. 155,00 155,00 100%
I WD-17 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 360,50 360,50 100%
I WD-17 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi50 m 115,70 203,55 176%
I WD-17 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi200 m 132,80 132,80 100%
I WD-17 Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą m 120,00 120,00 100%
I WD-17 Krawężnik mostowy 18×20 m 103,20 103,20 100%
I WD-17 Naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm m2  – 321,00 NIEPLANOWANE
I WD-18 Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg 1 942,70 1 942,70 100%
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 16,00 16,00 100%
I WD-18 Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37) m3 12,80 12,80 100%
I WD-18 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x650mm m 20,00 20,00 100%
I WD-18 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 252,00 0,00 0%
I WD-18 Naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm m2 171,30 171,30 100%
I WD-18 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi50 m 46,40 46,40 100%
I WD-18 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi200 m 52,20 52,20 100%
I WD-18 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 80,00 NIEPLANOWANE
I WD-18 Stożki nasypowe m3  – 15,00 NIEPLANOWANE
I WD-18 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 24,30 NIEPLANOWANE
II MS/PZDs-26/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 250,00 NIEPLANOWANE
II WS-25 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 500,00 580,00 116%
II WD-28 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 400,00 190,00 48%
II WD-28 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3 26,00 26,00 100%
II WD-28 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 600,00 400,00 67%
II WD-28 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 320,00 180,00 56%
II WD-28 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2 110,00 80,00 73%
II WD-28 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m 18,20 18,20 100%
II WD-28 Stożki nasypowe m3  – 120,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-17 Prace wykończeniowe prowadzono  
II MD/PZDs-17 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 19,80 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Prace wykończeniowe 0,00  
II MD/PZDs-19 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 22,70 NIEPLANOWANE
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 240,00 240,00 100%
III WS-33 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 120,00 120,00 100%
III WS-33 Stożki nasypowe m3 100,00 100,00 100%
III WS-33 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 22,00 22,00 100%
III WS-33 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 5 380,00 NIEPLANOWANE
III WS-33 Beton kap B35 (C30/37) m3  – 44,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 500,00 600,00 120%
III WD-35 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 26,00 25,50 98%
III WD-35 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 11,00 11,00 100%
III WD-35 Zbrojenie AIIIN – ławy kg  – 10 206,50 NIEPLANOWANE
III WD-35 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3  – 97,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 200,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 400,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Stożki nasypowe m3  – 90,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3  – 26,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m  – 16,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2  – 52,00 NIEPLANOWANE
III WD-35 Łożyska elastomerowe szt.  – 4,00 NIEPLANOWANE
III PZGd-36 Zbrojenie AIIIN – ławy kg 10 334,00 10 334,00 100%
III PZGd-36 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 30 866,00 40 608,00 132%
III PZGd-36 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 103,00 127,00 123%
III PZGd-36 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 135,50 450,00 332%
III PZGd-36 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 160,00 NIEPLANOWANE
III WS-38 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 400,00 400,00 100%
III WS-38 Stożki nasypowe m3 80,00 80,00 100%
III WS-38 Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg 6 314,00 12 628,80 200%
III WS-38 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T – demontaż deskowania 0,00 wykonano
III WS-38 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 16,00 16,00 100%
III WS-38 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2  – 180,00 NIEPLANOWANE
III WD-40 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 500,00 560,00 112%
III WD-40 Stożki nasypowe m3 80,00 45,00 56%
III WD-40 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 8,00 8,00 100%
III WD-40 BELKI T -długość niestandardowa L=20,3÷23m szt. 12,00 12,00 100%
III WD-40 BELKI T -długość niestandardowa L=23,3÷26m szt. 12,00 12,00 100%
III WD-40 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 80,00 80,00 100%
III WD-40 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2 50,00 50,00 100%
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg  – 24 741,60 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-19/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 40,00 40,00 100%
Przepust P/PZM-19/S61 Geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o węzłach sztywnych m2 359,00 717,58 200%
Przepust P/PZM-7/DK61 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 14,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-8/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 782,00 782,00 100%
Przepust P/PZM-8/S61 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 23,40 23,40 100%
Przepust P/PZM-8/S61 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 1,30 1,30 100%
Przepust P/PZM-8/S61 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 60,10 60,10 100%
Przepust P/PZM-8/S61 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 1 669,00 1 669,00 100%
Przepust P/PZM-8/S61 Wymiana gruntu m3  – 150,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-8/S61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m  – 160,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-8/S61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3  – 16,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-8/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 220,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-31b/S61 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 143,10 142,00 99%
Przepust P/PZM-31b/S61 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 550,00 770,00 140%
Przepust P/PZM-31b/S61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m  – 370,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-31b/S61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3  – 2,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-31b/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 90,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-31b/S61 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 100,00 NIEPLANOWANE
Przepust PZŁ-22/DK61-odc.3 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m 8,32 8,32 100%
Przepust P-23a/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 350,00 350,00 100%
Przepust P-23a/S61 Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 28,00 28,00 100%
Przepust P-23a/S61 Rura stalowa ϕ1200 m 38,12 38,12 100%
Przepust P-23a/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 150,00 360,00 240%
Przepust P-1/DP1863B Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 7,81 NIEPLANOWANE
Przepust P-1/Dw7P Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 100,00 NIEPLANOWANE
Przepust P-1/Dw7P Wymiana gruntu m3  – 40,00 NIEPLANOWANE
Przepust P-1/Dw7P Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3  – 18,00 NIEPLANOWANE
Przepust P-1/Dw7P Rura stalowa ϕ1500 m  – 20,80 NIEPLANOWANE
Przepust P-1/Dw7P Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 185,00 NIEPLANOWANE

 

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w kwietniu 2020 r.:

Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu
ROBOTY BRANŻOWE
I Obwodnica Stawisk Demontaż kanalizacji DN200-400 m 400,00 269,00 67%
I Obwodnica Stawisk Demontaż studni i wpustów szt. 20,00 5,00 25%
I Obwodnica Stawisk Demontaż wylotów do rowu szt. 10,00 5,00 50%
I Obwodnica Stawisk km 6+100 Wodociąg Wodociąg Michny Kuczyny (W-10) kpl 1,00 0,80 80%
I Obwodnica Stawisk Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany Ø 500 mm kpl  – 26,00  
I Obwodnica Stawisk Wylot przykanalika do rowu DN200 wraz z umocnieniem kpl  – 18,00  
I Obwodnica Stawisk Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 303,00  
I Obwodnica Stawisk Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE m  – 300,00 NIEPLANOWANE
I Obwodnica Stawisk Rury osłonowe RHDPEp m  – 30,00 NIEPLANOWANE
I MOP Zabiele Zachód i Wschód Kanał KTp i Ktu wypełniony wiązką mikrokanalizacji m 200,00 50,00 25%
I MOP Zabiele Zachód i Wschód Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE m 200,00 100,00 50%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m 500,00 800,00 160%
  S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 90,00 NIEPLANOWANE
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m 200,00 45,00 23%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m 100,00 46,00 46%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m 100,00 56,00 56%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m 60,00 57,00 95%
I/II/III S61 Studnia typowa betonowa DN1200 kpl 20,00 17,00 85%
I/II/III S61 Studnia typowa betonowa DN1500 kpl 3,00 4,00 133%
I/II/III S61 Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany Ø500 mm kpl 40,00 81,00 203%
I/II/III S61 Wylot przykanalika do rowu DN200 wraz z umocnieniem kpl 30,00 68,00 227%
I/II/III S61, Węzeł Grabowo Rury osłonowe RHDPEp m 250,00 195,00 78%
I S61 km 2+480 Rów R-B-1 kpl 0,05 0,07 140%
III S61 km 10+500 Rów R-B-4 kpl  – 0,35 NIEPLANOWANE
III S61 km 10+550 Rów Dopływ Spod Pasich kpl 0,50 0,15 30%
III S61 km 12+300 Dopływ Spod Pasich kpl 0,10 0,00 0%
III S61 km 13+650 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE m  – 50,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 13+945 – 15+510 Kanalizacja deszczowa z rur PE 600 m  – 12,50 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+500 – 14+700 Studnia GRP 1200 kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE
ZBIORNIKI
II Zbiornik 6.12.1 (9+112 – 9+149) Warstwa dociążająca z piasku m2  – 300,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik 6.12.2 (9+160-9+200) Geowłóknina separacyjna m2 800,00 0,00 0%
II Zbiornik 6.12.2 (9+160-9+200) Umocnienie zbiornika m2 500,00 0,00 0%
III Zbiornik 6.17 (12+266 – 12+337) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 350,00 600,00 171%
III Zbiornik 6.17 (12+266 – 12+337) Geowłóknina separacyjna m2 150,00 1 000,00 667%
III Zbiornik 6.17 (12+266 – 12+337) Humusowanie m2  – 200,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik PR-12 (13+975 – 14+010) Geowłóknina separacyjna m2  – 400,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik PR-12 (13+975 – 14+010) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2  – 400,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik 6.21 (14+525 – 14+565) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 50,00 260,00 520%
II Zbiornik 6.21 (14+525 – 14+565) Humusowanie m2  – 200,00 NIEPLANOWANE

 

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/