Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
niedziela 09/08/2020

Lipiec 2020

Wykonawca w miesiącu lipcu 2020r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

  • obsługi geodezyjnej budowy,
  • nadzoru archeologicznego,
  • nadzoru przyrodniczego,
  • nadzoru saperskiego,
  • utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,’
  • ręcznego kierowania ruchem.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w lipcu 2020 r.:

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w lipcu 2020r.:

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w lipcu 2020r.:

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z§ 15 Umowy.

Podczas prowadzonego monitoringu przyrodniczego zwracano uwagę na wszelkie sytuacje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla zwierzyny migrującej wzdłuż budowy. Teren inwestycji jest pod tym względem prawidłowo zabezpieczony. Wykonawca na bieżąco dokonuje niezbędnych napraw wygrodzeń wykopów, rowów i dołów.

W ramach nadzoru środowiskowego w miesiącu lipcu 2020 r. prowadzono obserwację sposobu prowadzenia prac budowlanych w zakresie ich zgodności z wydanymi decyzjami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco po objazdach nadzoru w towarzystwie przedstawiciela Wykonawcy.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. ochrony środowiska oraz zapisów odnośnych decyzji środowiskowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/