Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 18/12/2020

Listopad 2020

Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził roboty przygotowawcze i pomocnicze
w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego,

– utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

– ręcznego kierowania ruchem.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w listopadzie 2020 r.:


Roboty mostowe

Roboty wykonywane w listopadzie2020r.:

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w listopadzie2020r.:

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

W okresie sprawozdawczym podczas prowadzonego monitoringu przyrodniczego skontrolowano ogólny stan porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, w szczególności pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych lub składowanych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów.

Monitorowano postępy prac budowlanych związanych z budową, montażem, wykonaniem lub wykończeniem elementów urządzeń ochrony środowiska typu przejścia dla zwierząt, ogrodzenia, oraz czynności takie jak np. humusowanie, obsiew skarp i terenów płaskich.

Skontrolowano dokładnie zagłębienia terenu, rowy oraz zbiorniki wodne wypełnione wodą na terenie budowy. W czasie kontroli, z uwagi na panującą porę roku nie stwierdzono tras jesiennej migracji płazów na trenie budowy.

Nadzór zlecił wykonanie:
– oznakowań tymczasowo składowanych odpadów.

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/