Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/04/2020

Luty 2020

Wykonawca w miesiącu lutym 2020 r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,
– nadzoru archeologicznego,
– nadzoru przyrodniczego,
– nadzoru saperskiego.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od 15.12.2019 r. rozpoczął się okres zimowy, który będzie trwał do 15.03.2020 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace związane z wycinką
i zwożeniem drewna na plac składowy. W dniu 07.02.2020 r. został przekazany Raport z obmiaru i wyceny drewna pochodzącego z wycinki drzew.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w lutym 2020 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY DROGOWE
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy km 2+951 Przepust z rury HDPE Ø500 m 9,81 9,81 100%  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy km 2+978,8 Przepust z rury HDPE Ø500 m 10,34 10,34 100%  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy km 3+025,4 Przepust z rury HDPE Ø500 m 9,73 9,73 100%  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy km 3+094,8 Przepust z rury HDPE Ø500 m 9,63 9,63 100%  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy km 3+173,6 Przepust z rury HDPE Ø500 m 9,47 9,47 100%  
przepusty DK61 odc. 3 rów lewy km 3+670 Przepust z rury HDPE Ø500 m 30,71 0,00 0%  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy 3+222,6 Przepust z rury HDPE Ø500 m  – 8,54 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy 3+279,8 Przepust z rury HDPE Ø500 m  – 12,83 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odc. 2 rów lewy 3+353,1 Przepust z rury HDPE Ø500 m  – 9,00 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odc. 3 rów lewy 3+389,8 Przepust z rury HDPE Ø500 m  – 8,96 NIEPLANOWANE  
przepusty Przepust P-13b/S61/6 km 6+550 Przepust stalowy Ø1200 m 35,91 35,91 NIEPLANOWANE  
przepusty Przepust P/L01P/0+044,0 Przepust stalowy Ø800 m  – 17,50 NIEPLANOWANE  
przepusty Łącznica L01-L03 0+240
Przepust P-13b.3/L01-L03/6
Przepust stalowy Ø1200 m  – 30,35 NIEPLANOWANE  
przepusty Przepust P-13b.2/L02-L04/6 Przepust stalowy Ø1200 m  – 33,21 NIEPLANOWANE  
przepusty Przepust P-13b.1/L02/6 Przepust stalowy Ø1200 m  – 15,88 NIEPLANOWANE  
przepusty P/Dj6P/0+120,0 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 10,97 NIEPLANOWANE  
przepusty P/Dj6P/0+220,0 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 13,65 NIEPLANOWANE  
przepusty rów prawy Dj11P km 0+270 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,80 NIEPLANOWANE  
przepusty rów prawy Dj11P km 0+228 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 10,03 NIEPLANOWANE  
przepusty rów prawy Dj4L km 0+062 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 9,10 NIEPLANOWANE  
przepusty P/DP1871B/0+008,8 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 0,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 5+050 – 5+440 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 780,00 NIEPLANOWANE  
I Istniejąca DK61 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m3 2 600,00 2 600,00 100%  
I Istniejąca DK61 Rozbiórka podbudowy z kruszywa m3 3 500,00 4 350,00 124%  
I Istniejąca DK61 Zdjęcie humusu (skarpy) m3  – 3 400,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk  5+200 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 1 500,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 5+700 Wykop do wbudowania m3  – 1 500,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 5+400 – 5+800 Zdjęcie humusu m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE  
I S61 km 1+250 – 1+400 Wykop do wbudowania m3 1 000,00 1 000,00 100%  
I S61 km 1+250 – 1+400 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 000,00 3 000,00 100%  
I S61 km 1+450 – 1+900 str. P i L Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 4 500,00 NIEPLANOWANE  
I S61 km 1+470 – 1+800 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 6 000,00 6 000,00 100%  
I S61 km 1+900 – 2+200 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 000,00 3 300,00 110%  
I S61 km 3+000 – 3+200 str. P i L Wykop do wbudowania m3  – 7 300,00 NIEPLANOWANE  
I S61 km 3+200 – 3+600 Wykop do wbudowania m3 11 000,00 9 100,00 83%  
I DK61 odc. 1 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 300,00 NIEPLANOWANE  
I DK61 odc. 1 Wymiana gruntów m3  – 900,00 NIEPLANOWANE  
I DK61 odc. 1 Wykop do wbudowania m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE  
I Dw1P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 000,00 0,00 0%  
Istniejąca DK61 189+700 – 191+700 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego m3  – 100,00 NIEPLANOWANE  
Istniejąca DK61 189+700 – 191+700 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej m3  – 3,00 NIEPLANOWANE  
Istniejąca DK61 189+700 – 191+700 Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej m  – 200,00 NIEPLANOWANE  
Istniejąca DK61 189+700 – 191+700 Rozbiórka ścieków prefabrykowanych betonowych m  – 200,00 NIEPLANOWANE  
II S61+węzeł GRABOWO Wykop do wbudowania m3 12 000,00 21 300,00 178%  
II S61+węzeł GRABOWO Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 6 000,00 8 300,00 138%  
II S61 Zdjęcie humusu m3 2 000,00 3 900,00 195%  
II S61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 5 000,00 0,00 0%  
II S61 km 8+170 – 8+320 JP Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 800,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 8+440 – 8+570 Wymiana nr 9b Wykop z odwozem m3 2 500,00 0,00 0%  
II DK61 ist. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m3 3 500,00 4 550,00 130%  
II DK61 ist. Rozbiórka podbudowy z kruszywa m3 2 000,00 0,00 0%  
II DK61 odc. 2 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 5 650,00 NIEPLANOWANE  
II DK61 odc. 2 Wykop do wbudowania m3  – 2 400,00 NIEPLANOWANE  
II DJ6P Wykop do wbudowania m3 1 000,00 0,00 0%  
II DJ6P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 1 000,00 0,00 0%  
II DP1828B Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 6 000,00 8 600,00 143%  
II DP1828B Zdjęcie humusu m3  – 1 100,00 NIEPLANOWANE  
II DP104183B Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 400,00 NIEPLANOWANE  
II Dw6P Wykop do wbudowania m3  – 2 100,00 NIEPLANOWANE  
II Dw6P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 4 400,00 NIEPLANOWANE  
II Zbiornik PR-08 (15+218 – 15+281) Wykop do wbudowania m3  – 1 400,00 NIEPLANOWANE  
III Istniejąca DK61 Rozbiórka barier stalowych mb  – 350,00 NIEPLANOWANE  
III Istniejąca DK61 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego m2  – 1 200,00    
III S61 km 12+350 – 12+850
(ist. DK61 193+900 – 194+450)
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m3 1 000,00 900,00 90%  
III S61 km 12+350 – 12+850
(ist. DK61 193+900-194+450)
Rozbiórka podbudowy z kruszywa m3 950,00 3 600,00 379%  
III S61 km 12+900 – 13+200 Zdjęcie humusu m3  – 2 500,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+200 – 14+000 Wykop do wbudowania m3  – 7 550,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+450 – 13+850 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 m2  – 1 400,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+470 – 13+685 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 000,00 6 600,00 330%  
III S61 km 13+685 – 13+755 Wymiana gruntów m3 4 000,00 3 050,00 76%  
III S61 km 13+780 – 13+850 Budowa nasypu przeciążającego m3 5 000,00 3 350,00 67%  
III S61 km 14+100 – 14+395 Wykop z odwozem m3 3 000,00 4 950,00 165%  
III S61 km 14+395 – 14+580 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 5 000,00 6 900,00 138%  
III S61 km 14+580 – 14+962 Wykop do wbudowania m3 3 000,00 4 800,00 160%  
III S61 km 15+184,95 – 15+500 Górna warstwa nasypu grubości 50 cm m3 1 500,00 0,00 0%  
III S61 km 15+500 – 15+880 Wykop do wbudowania m3 4 000,00 1 500,00 38%  
III DK61 odc. 3 km 2+440 – 3+900 Wykop do wbudowania m3  – 900,00 NIEPLANOWANE  
III DK61 odc. 3 km 2+440 – 3+900 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 900,00 NIEPLANOWANE  
III Dw8P Wykop do wbudowania m3  – 350,00 NIEPLANOWANE  
III Dw8P Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/1.5/2.0 gr. 41cm m2  – 1 800,00 NIEPLANOWANE  
III Dw8P, Dj10P, Dw11P Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 12cm m2  – 4 150,00 NIEPLANOWANE  
III Dj4L Zdjęcie humusu m3  – 2 000,00 NIEPLANOWANE  
III Dj4L Wykop do wbudowania m3  – 800,00 NIEPLANOWANE  
III Dj4L Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 800,00 NIEPLANOWANE  
III Dw7P Zdjęcie humusu m3  – 1 000,00 NIEPLANOWANE  

Roboty mostowe

W dniu 20.02.2020 r. podczas prowadzenia Robót ziemnych Wykonawca natrafił na pozostałości istniejącego fundamentu starego obiektu mostowego, zlokalizowanego
w rejonie obiektu MS/PZDs-1. Odkryty fundament koliduje z wykonywaniem ścianki szczelnej na przedmiotowym obiekcie.

Roboty wykonywane w lutym 2020 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY MOSTOWE
Przepust PZŁ-13/DK61-odc.3 Beton monolitycznych wlotów B35 (C30/37) m3 2,50 2,50 100%  
Przepust PZŁ-13/DK61-odc.3;
PZŁ-14/DK61-odc.3
Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 1 864,00 1 879,00 101%  
Przepust PZŁ-13/DK61-odc.3;
PZŁ-14/DK61-odc.3
Beton monolitycznych płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 14,48 7,47 52%  
Przepust PZŁ-13/DK61-odc.3;
PZŁ-14/DK61-odc.3
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 250,00 386,00 154%  
Przepust PZŁ-13/DK61-odc.3 Geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o węzłach sztywnych m2  – 228,28 NIEPLANOWANE  
Przepust P/PZM-19 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 100,00 100,00 100%  
Przepust P/PZM-19 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 27,80 27,80 100%  
Przepust P/PZM-19 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 4,00 4,00 100%  
Przepust P/PZM-19 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 62,68 77,36 123%  
Przepust P/PZM-19 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 426,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P/PZM-19 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I MS/PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane 40×40 m 160,00 0,00 0%  
I MS/PZDs-1 Rozbiórka niezinwentaryzowanego istniejącego obiektu  –  – realizowane NIEPLANOWANE  
I MD/PZDs-1 Próbne obciąż. pali fundam. (statyczne i dynamiczne) wraz z projektem szt 2,00 4,00 200%  
I MD/PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane 40×40 m 176,80 0,00 0%  
I WS-2 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 230,00 NIEPLANOWANE  
I WD-9 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 800,00 850,00 106%  
I WD-9 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 32,00 47,50 148%  
I WD-9 Zbrojenie AIIIN – ławy kg 20 280,90 20 478,80 101%  
I WD-9 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 193,50 193,50 100%  
I WD-9 Zbrojenie AIIIN – filary kg  – 3 749,20 NIEPLANOWANE  
I WD-9 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg  – 3 352,40 NIEPLANOWANE  
I WD-9 Beton filarów B45 (C35/45) m3  – 14,40 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Krawężnik mostowy 18×20 m 22,00 24,00 109%  
I PZDd-16 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x600mm m 50,00 61,06 122%  
I PZDd-16 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 2 128,50 2 128,50 100%  
I PZDd-16 Beton kap B35 (C30/37) m3 16,00 16,00 100%  
I PZDd-16 Kotwy kap i inne drobne elementy stalowe szt 50,00 48,00 96%  
I PZDd-16 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 6,50 7,00 108%  
I PZDd-16 Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37) m3 40,00 45,00 113%  
I PZDd-16 Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg 5 085,00 5 085,00 100%  
I PZDd-16 Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą m  – 34,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 1 200,00 930,00 78%  
I WD-17 Stożki nasypowe m3 150,00 200,00 133%  
I WD-17 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2 85,00 85,00 100%  
I WD-17 BELKI T -długość niestandardowa L=18÷20,3m szt 24,00 24,00 100%  
I WD-17 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg 38 262,00 19 500,00 51%  
I WD-18 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 650,00 1 580,00 243%  
I WD-18 Stożki nasypowe m3 180,00 420,00 233%  
I WD-18 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 350,00 230,00 66%  
I WD-18 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3 52,00 104,00 200%  
I WD-18 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m 35,00 35,00 100%  
I WD-18 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2 185,00 247,50 134%  
I WD-18 Urządzenia dylatacyjne jednomodułowe 80mm m 20,20 20,20 100%  
I WD-18 Krawężnik mostowy 18×20 m 83,70 70,00 84%  
I WD-18 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x650mm m 98,00 65,00 66%  
I WD-18 Kotwy kap i inne drobne elementy stalowe szt 125,00 125,00 100%  
I WD-18 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 6 507,97 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą m  – 40,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3  – 3,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg  – 2 325,40 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37) m3  – 14,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T – nisze m3  – 4,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 75,00 120,00 160%  
II WD-28 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 11 874,00 10 084,00 85%  
II WD-28 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 82,00 34,00 41%  
II WD-28 Łożyska elastomerowe szt 4,00 4,00 100%  
II MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 160,00 160,00 100%  
II MD/PZDs-17 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 280,00 280,00 100%  
II MD/PZDs-17 Stożki nasypowe m3 180,00 240,00 133%  
II MD/PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 10,00 10,00 100%  
II MD/PZDs-17 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3  – 19,50 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 1 373,40 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17 Krawężnik 20×30 za obiektem, na ławie m  – 20,00 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17 Beton kap B35 (C30/37) m3  – 16,00 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 100,00 70,00 70%  
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 140,00 120,00 86%  
II MD/PZDs-19 Stożki nasypowe m3 90,00 0,00 0%  
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 8,00 10,00 125%  
II MD/PZDs-19 Geomembrana + 2 x geowłóknina m2 257,60 257,60 100%  
II MD-PZDs-19 Rura drenarska Ø50-150 z obsypaniem m  – 62,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 868,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Beton kap B35 (C30/37) m3  – 6,50 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2  – 40,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 135,00 NIEPLANOWANE  
III WS-33 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3  – 65,00 NIEPLANOWANE  
III WD-35 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 2 406,00 1 500,00 62%  
III WD-35 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 23,00 15,00 65%  
III WD-35 Zbrojenie AIIIN – ławy kg  – 10 775,81 NIEPLANOWANE  
III WD-35 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3  – 102,50 NIEPLANOWANE  
III PZGd-36 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 250,00 250,00 100%  
III PZGd-36 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 16,10 16,10 100%  
III PZGd-36 Zbrojenie AIIIN – ławy kg 14 965,00 25 682,78 172%  
III PZGd-36 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 302,50 262,00 87%  
III WS-38 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 5 747,00 5 747,00 100%  
III WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 60,50 60,50 100%  
III WS-38 Belki T – długość niestandardowa L=12÷14,3m szt 24,00 24,00 100%  
III WS-38 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg 11 709,00 9 500,00 81%  
III WS-38 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3  – 200,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 4 616,00 4 616,00 100%  
III WD-40 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 32,00 32,00 100%  
III WD-40 Łożyska elastomerowe szt 6,00 6,00 100%  
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg 7 292,00 6 887,60 94%  
III WD-40 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 15,00 0,00 0%  
III WD-40 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 250,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 910,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Stożki nasypowe m3  – 130,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3  – 390,00 NIEPLANOWANE  

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w lutym 2020 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY BRANŻOWE
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m 200,00 385,50 193%  
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m 400,00 461,00 115%  
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m 200,00 449,50 225%  
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m  – 387,80 NIEPLANOWANE  
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur GRP 700 m 15,00 0,00 0%  
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur GRP 600 m 15,00 20,00 133%  
I/II/III S61 Studnia typowa betonowa DN1200 kpl 15,00 29,00 193%  
I/II/III S61 Studnia betonowa wpadowa Dn1200 z piaskownikiem 1 i 2-STR kpl  – 4,00 NIEPLANOWANE  
I/II/III S61 Studnia typowa betonowa DN1500 kpl 3,00 13,00 433%  
I/II/III S61 Wpust DN 500 kpl 15,00 37,00 247%  
I/II/III S61 Ułożenie kabla zasilającego m 600,00 950,00 158%  
I/II/III S61 Budowa kanału technologicznego m 500,00 0,00 0%  
I/II/III S61 Rury osłonowe RHDPEp m  – 130,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Wschód i Zachód Rury osłonowe RHDPEp m 80,00 120,00 150%  
I  MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Dz110 mm m 120,00 345,00 288%  
I  MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 Dz32 mm m  – 22,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Wschód Montaż rur ochronnych PE100 SDR17 Dz90 mm m  – 4,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Dz75 mm m  – 18,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja sanitarna z rur PVC-U 250 m  – 17,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Rura GRP 600 m  – 29,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Studnia zintegrowana GRP kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Wschód Montaż separatora kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Wschód Montaż osadnika kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 mb  – 88,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 127,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m  – 242,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m  – 164,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m  – 59,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Montaż betonowej komory wodomierzowej ø2,0 m wraz z armaturą kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Montaż hydrantu nadziemnego DN80 wraz z kształtkami kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany Ø 500 mm kpl  – 20,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Studnia typowa betonowa Dn1200    – 11,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Zachód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Dz110 mm m 120,00 243,00 203%  
I  MOP Zabiele Zachód Montaż separatora kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
I  MOP Zabiele Zachód Montaż osadnika kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Montaż betonowej komory wodomierzowej ø2,0 m wraz z armaturą kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE  
I S61 km 1+475 – 1+510 Kanalizacja deszczowa z rur PP 160 SN10 mb  – 23,00 NIEPLANOWANE  
I S61 km 2+480 Rów R-B-1 kpl 0,10 0,15 150%  
I DK61 odc. 2 km 2+090 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 mb  – 27,50 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik 6.5a Geowłóknina separacyjna m2 200,00 200,00 100%  
I Zbiornik 6.5a Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 200,00 400,00 200%  
I Zbiornik 6.5a Montaż studni monitoringowej kpl 1,00 0,00 0%  
I Zbiornik 6.5a (3+207 – 3+289) Humusowanie skarp m2  – 200,00 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik PR04 (S61 km 2+721 – 2+775) Geowłóknina separacyjna m2 400,00 700,00 175%  
I Zbiornik PR04 (S61 km 2+721 – 2+775) Umocnienie zbiornika – geokrata z wypełnieniem m2 600,00 700,00 117%  
II S61 km 4+600 Rów R-B-2 kpl 0,10 0,00 0%  
II Zbiornik 6.7 (5+169 – 5+171) Geowłóknina separacyjna m2  – 1 800,00 NIEPLANOWANE  
II Zbiornik 6.7 (5+169 – 5+171) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2  – 430,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 6+000 Przełączenie kolizji SN-03 – zakończenie przebudowy kpl 0,10 0,10 100%  
II Węzeł Grabowo Przełączenie kolizje teletechnicznej T-07 – zakończenie przebudowy kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
II Węzeł Grabowo Przełączenie kolizje teletechnicznej T-08 – zakończenie przebudowy kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
II Węzeł Grabowo Zasilanie ZOS-03 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
II Węzeł Grabowo Rury osłonowe RHDPEp m  – 76,00 NIEPLANOWANE  
II Węzeł Grabowo Zasilanie ZB-06 kpl  – 0,07 NIEPLANOWANE  
II S61 km 6+500 Przełączenie kolizje teletechnicznej T-02 – zakończenie przebudowy kpl 0,10 0,10 100%  
II S61 km 6+500 Przełączenie kolizje teletechnicznej T-11 – zakończenie przebudowy kpl 0,10 0,10 100%  
II S61 km 7+700 – 7+900
8+100 – 8+200
9+100 – 9+200
Kanalizacja deszczowa z rur PE 700 m  – 14,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 8+075 – 8+100 Kanalizacja deszczowa z rur PP 160 SN10 m  – 36,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 8+075 – 8+100 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 32,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 9+100 – 9+200 Osadnik kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE  
II S61 km 9+100 – 9+200 Separator substancji ropopochodnych kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE  
II
III
S61 km 7+850 – 10+650
S61 km 13+600 – 13+725
Kanalizacja deszczowa z rur PE 700 m  – 22,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+700 Kolizja EnN-07 kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+800 Przełączenie kolizji EsN-08 – zakończenie przebudowy kpl 0,10 0,03 30%  
III S61 km 15+500 Kolizja EsN-09 kpl 0,10 0,10 100%  
II DK61 odc. 2 km 3+500 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 mb  – 64,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 4+700 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 19,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 4+700 Wylot kanału do rowu DN250-600 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 6+080 Kolizja EnN-09 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk 6+120 Kolizja EnN-02 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  

 

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/