Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 09/04/2020

Marzec 2020

Wykonawca w miesiącu marcu 2020 r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od 15.12.2019 r. do 15.03.2020 r. trwał okres zimowy.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w marcu 2020 r.:

Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY DROGOWE
przepusty DK61 odc.1 P/DK61-odc.1/0+368,2 L Przepust z rury HDPE ϕ500 m 19,40 0,00 0%
przepusty DK61 odc. 1 P/DK61-odc.1/1+821,5 Przepust z rury HDPE ϕ800 m 15,05 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 1 km 1+465,1 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 12,82 0,00 0%
przepusty rów prawy DK61 odc.1 km 1+918,4 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 10,00 0,00 0%
przepusty rów prawy DK61 odc. 2 km 1+945,29 Przepust z rury HDPE ϕ800 m 17,30 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 1+963 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 11,39 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 2+264,8 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 34,87 34,87 100%
przepusty rów prawy DK61 odc. 2 km 2+744 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 22,57 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 3+520 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,29 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 3+605 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,20 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 2 km 3+639,4 Przepust z rury HDPE ϕ800 m 22,92 0,00 0%
przepusty rów lewy DK61 odc. 3 km 3+670 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 30,71 30,71 100%
przepusty łącznica L03P P/L03P/0+160 Przepust z rury HDPE ϕ800 m 16,30 16,30 100%
przepusty  rów lewy Dj4L km 0+104 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,10 9,10 100%
przepusty rów lewy Dj4L km 0+217 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 12,26 12,26 100%
przepusty rów prawy Dj10P km 0+005 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,27 0,00 0%
przepusty rów prawy Dw8P km 0+324 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 11,19 11,19 100%
przepusty rów prawy Dw8P km 0+867 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 12,61 12,61 100%
przepusty rów prawy Dw7P km 0+753 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 7,40 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+268 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+281,2 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+304 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+319 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+342 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+360 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+378 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+396 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+410 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+422 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+495 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 19,73 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+500 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 19,73 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+515 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,64 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+535 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 9,73 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+562 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,41 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+592 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,41 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+618 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,41 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+640 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,41 NIEPLANOWANE
przepusty rów prawy Dj2P/Dw2P km 2+680 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 8,41 NIEPLANOWANE
przepusty P/DP1871B/0+008,8 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 17,96 NIEPLANOWANE
przepusty P/DG104283B/0+184,2 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 32,60 NIEPLANOWANE
przepusty P/DG104283B/0+120,0 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 16,30 NIEPLANOWANE
przepusty P/Dw3/0+350,7 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 13,15 NIEPLANOWANE
przepusty P/Dw3/0+323,4 Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 9,50 NIEPLANOWANE
konstrukcje Obwodnica Stawisk km 5+420 – 5+750 JL Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 25 cm m3  – 900,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 5+400 – 6+950 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązane CNR gr. 17 cm m2 17 000,00 7 700,00 45%
konstrukcje  S61 km 5+400 – 6+950 JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązane CNR gr. 17 cm m2 17 000,00 3 300,00 19%
konstrukcje  S61 km 5+450 – 6+950 JL Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 16 350,00 0,00 0%
konstrukcje  S61 km 5+450 – 6+950 JP Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2 16 350,00 0,00 0%
konstrukcje  S61 km 6+225 – 7+000 JP Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 2 615,63 0,00 0%
konstrukcje  S61 km 6+225 – 7+000 JL Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 2 615,63 0,00 0%
konstrukcje S61 km 6+730 – 6+870 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 1 600,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+700 – 6+950 JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 3 000,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+700 – 7+440 JL Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 m2  – 15 600,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+870 – 6+950 JL Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 260,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+870 – 6+950 JP Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 260,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 6+870 – 6+950 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 960,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje  S61 km 8+010 – 8+170 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązane CNR gr. 17 cm m2 1 760,00 1 750,00 99%
konstrukcje  S61 km 8+010 – 8+350 JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązane CNR gr. 17 cm m2 4 400,00 4 400,00 100%
konstrukcje S61 km 8+010 – 8+320 Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 7 400,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 8+180 – 8+320 JL Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% gr. 25 cm m3  – 600,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 8+180 – 8+320 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 3 400,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje  S61 km 14+400 – 14+960 JL Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązane CNR gr. 17 cm m2 6 150,00 3 600,00 59%
konstrukcje  S61 km 14+400 – 14+960 JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązane CNR gr. 17 cm m2 6 150,00 3 600,00 59%
konstrukcje S61 km 15+178 – 15+500 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 17 cm m2  – 8 100,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje S61 km 15+240 – 15+480 Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 m2  – 2 880,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 1 km 0+100 – 0+630 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 1 445,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 1 km 0+100 – 0+700 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 4 500,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 1 km 0+850 – 1+390 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 4 000,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 1+975 – 2+250 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 3 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 2+320 – 2+800 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22 cm m2 1 500,00 5 300,00 353%
konstrukcje DK61 odc. 2 km 2+550 – 2+735 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 470,00 470,00 100%
konstrukcje DK61 odc. 2 km 2+735 – 2+870 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 500,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 2+870 – 3+015 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 319,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 2+870 – 3+325 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 3 400,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 3+325 – 3+425 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 210,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 3+425 – 3+560 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 500,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 2 km 3+560 – 3+650 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3  – 200,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje DK61 odc. 3 km 2+560 – 2+840 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 784,00 340,00 43%
konstrukcje DK61 odc. 3 km 2+560 – 2+840 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22 cm m2 2 100,00 0,00 0%
konstrukcje Dw1P km 0+716 + 0+900 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 400,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje Dj4L km 0+000 – 0+150 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 600,00 NIEPLANOWANE
konstrukcje Dj4P km 0+030 – 0+160 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2  – 500,00 NIEPLANOWANE
I S61 Obw. Stawisk km 4+691 – 6+100 Wykop do wbudowania m3 6 000,00 4 600,00 77%
I S61 Obw. Stawisk km 4+691 – 6+100 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 6 000,00 7 600,00 127%
I S61 Obw. Stawisk km 5+430 – 6+100 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego m3  – 2 600,00 NIEPLANOWANE
I S61 km 1+470 – 1+800 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 000,00 3 000,00 100%
I S61 km 1+900 – 2+245 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 000,00 7 000,00 233%
I S61 km 2+690 – 3+000 Wykop do wbudowania m3  – 2 750,00 NIEPLANOWANE
I S61 km 3+150 – 3+250 Wykop do wbudowania m3  – 12 000,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 1 Wykop do wbudowania m3 8 000,00 6 500,00 81%
I DK61 odc. 1 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 000,00 4 100,00 205%
I DK61 odc. 1 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 m2  – 3 500,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 2 km 1+700 – 3+700 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2  – 14 000,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 2 km 1+700 – 3+700 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2  – 500,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 2 km 1+700 – 3+700 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2  – 14 000,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc. 2 km 1+700 – 3+700 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2  – 14 000,00 NIEPLANOWANE
II S61 Zdjęcie humusu m3 10 000,00 10 100,00 101%
II S61 Górna Warstwa Nasypu m3 4 000,00 500,00 13%
II S61 wymiana nr 13 (9+440 – 9+640) Wymiana gruntów słabonośnych m3 5 000,00 5 900,00 118%
II S61 (+węzeł Grabowo) Wykop do wbudowania m3 25 000,00 29 360,00 117%
II S61 (+węzeł Grabowo) Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 15 000,00 20 630,00 138%
II S61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 12 000,00 13 850,00 115%
II S61 km 8+670 – 9+000 str. P Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego m3  – 976,60 NIEPLANOWANE
II S61 km 8+670 – 9+000 str. P Rozbiórka podbudowy stabilizowanej cementem m3  – 540,40 NIEPLANOWANE
II DK61 istn. 189+700 – 191+700 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego m3 2 000,00 5 910,00 296%
II DK61 odc. 2 Górna Warstwa Nasypu m3 1 000,00 0,00 0%
II DK61 odc. 2 Zasypki pod poboczami m3 500,00 0,00 0%
II DK61 odc. 2 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 400,00 NIEPLANOWANE
II DP1828B Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 4 000,00 4 480,00 112%
II DP1828B Zdjęcie humusu m3  – 920,00 NIEPLANOWANE
II DJ6P Górna Warstwa Nasypu m3  – 850,00 NIEPLANOWANE
II DJ6P Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 m2  – 1 325,00 NIEPLANOWANE
II DJ4P Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/1.5/2.0, E/2≥80 Mpa grubości 41cm m2  – 150,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik ZB-6.8 km 6+643 – 6+722 Wykop do wbudowania m3  – 1 200,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 10+550 – 10+800 Zdjęcie humusu m3  – 1 300,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 10+550 – 10+650 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 0,00 900,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 11+600 – 11+900 Wykop do wbudowania m3  – 0,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 12+500 – 12+640 Wymiana gruntów m3 4 000,00 0,00 0%
III S61 km 12+650 – 12+750 Zdjęcie humusu m3  – 1 600,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 12+650 – 12+900 Wykop do wbudowania m3  – 200,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 12+950 – 13+685 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 9 500,00 28 820,00 303%
III S61 km 13+685 – 13+755 Wymiana gruntów m3 1 500,00 1 800,00 120%
III S61 km 13+780 – 13+850 Budowa nasypu przeciążającego m3  – 1 400,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 13+825 – 14+000 Wykop do wbudowania m3  – 9 700,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+050 – 14+400 Wykop do wbudowania m3  – 6 950,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+400 – 14+550 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 4 500,00 1 700,00 38%
III S61 km 14+550 – 14+940 Wykop do wbudowania m3 6 000,00 12 200,00 203%
III S61 km 14+550 – 14+940;
15+975 – 16+075
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 8 000,00 4 000,00 50%
III S61 km 14+940 – 15+550 Górna Warstwa Nasypu m3 8 000,00 6 700,00 84%
III S61 km 14+962 – 15+128 Rozbiórka nasypu przeciążającego m3  – 7 470,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 15+550 – 15+850 Wykop do wbudowania m3 8 000,00 4 200,00 53%
III DK61 odc. 3 Wykop do wbudowania m3 2 500,00 500,00 20%
III DK61 odc. 3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 500,00 1 500,00 60%
III DK61 odc. 3 Górna Warstwa Nasypu m3 1 500,00 4 200,00 280%
III Dj4L km 0+000 – 0+190 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 m2  – 1 650,00 NIEPLANOWANE
III Dj5L Zdjęcie humusu m3  – 800,00 NIEPLANOWANE
III Dw3 Zdjęcie humusu m3  – 950,00 NIEPLANOWANE
III DP1871B Wykop do wbudowania m3  – 3 050,00 NIEPLANOWANE
III DG104283B Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 1 600,00 NIEPLANOWANE
III ZB-6.19 Wykop do wbudowania m3  – 1 250,00 NIEPLANOWANE
III ZB-6.17 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 550,00 NIEPLANOWANE

 

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w marcu 2020 r.:

Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY MOSTOWE
przepust PZŁ-1b/S61/Ob.St Parasol przeciwwodny m2  – 359,95 NIEPLANOWANE
przepust PZŁ-13/DK61-odc.3 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV m  – 150,00 NIEPLANOWANE
przepust PZŁ-13/DK61-odc.3 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 2,00 NIEPLANOWANE
przepust  PZŁ-13/DK61-odc.3 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 2,60 NIEPLANOWANE
przepust  PZŁ-14/DK61-odc.3 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 180,00 180,00 100%
przepust  PZŁ-14/DK61-odc.3 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 8,00 8,00 100%
przepust  PZŁ-14/DK61-odc.3 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 2,00 NIEPLANOWANE
przepust  PZŁ-14/DK61-odc.3 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV m  – 100,00 NIEPLANOWANE
przepust  PZŁ-14/DK61-odc.3 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 2,60 NIEPLANOWANE
przepust  PZŁ-22/DK61-odc.3 Schody skarpowe dla obsługi – długość mierzona wzdłuż skarpy m  – 9,00 NIEPLANOWANE
przepust  PZŁ-22/DK61-odc.3 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 6,00 NIEPLANOWANE
przepust P/PZM-7/DK61 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2  – 12,00 NIEPLANOWANE
przepust P/PZM-19/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 450,00 490,00 109%
przepust P/PZM-19/S61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 17,00 17,00 100%
przepust P/PZM-19/S61 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 1 730,00 NIEPLANOWANE
przepust P/PZM-19/S61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV m  – 100,00 NIEPLANOWANE
przepust P/PZM-8/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 782,00 410,00 52%
przepust P/PZM-8/S61 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 23,40 0,00 0%
przepust P/PZM-8/S61 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 1,30 0,00 0%
przepust P/PZM-8/S61 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 60,09 0,00 0%
przepust P/PZM-8/S61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 213,00 0,00 0%
przepust P/PZM-31b/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 681,00 1 031,00 151%
przepust P/PZM-31b/S61 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 39,06 39,06 100%
przepust P/PZM-31b/S61 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 5,55 5,55 100%
przepust P/PZM-31b/S61 Wymiana gruntu m3  – 170,00 NIEPLANOWANE
I MD/PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane 40×40 m 186,80 218,00 117%
I MD/PZDs-1 Wbicie ścian. szczel. m2 453,60 453,60 100%
I MD/PZDs-1 Wyk. wykop. fund. w ściankach szczelnych lub pomiędzy palami m3 640,00 640,00 100%
I MD/PZDs-1 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 16,00 16,00 100%
I MS/PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane 40×40 m 158,00 108,00 68%
I MS/PZDs-1 Próbne obciąż. pali fundam. (statyczne i dynamiczne) wraz z projektem szt. 4,00 2,00 50%
I MD/PZDs-1 Zbrojenie AIIIN – ławy kg  – 9 667,20 NIEPLANOWANE
I MD/PZDs-1 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3  – 70,00 NIEPLANOWANE
I MD/PZDs-1 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg  – 2 823,00 NIEPLANOWANE
I WS-2 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 1 475,00 1 625,00 110%
I WS-2 Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM m 429,00 429,00 100%
I WS-2 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 29,90 15,00 50%
I WS-2 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 18 676,00 0,00 0%
I WS-2 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 72,00 0,00 0%
I WS-2 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 9 622,00 5 664,80 59%
I WD-9 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – szalowanie 0,00 wykonano
I WD-9 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 5 664,80 10 034,80 177%
I WD-9 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 45,00 113,00 251%
I WD-9 Wykonanie dylatacji pozornej ścian i korpusów mb 6,40 6,40 100%
I WD-9 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 180,00 480,00 267%
I WD-9 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 150,00 410,00 273%
I WD-17 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg 12 910,00 12 910,00 100%
I WD-17 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T – szalowanie 0,00 wykonano
I WD-17 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 210,00 210,00 100%
I WD-17 Sączki Ø 50 szt 16,00 16,00 100%
I WD-17 Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym szt 10,00 10,00 100%
I WD-17 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 405,00 405,00 100%
I WD-17 Stożki nasypowe m3 100,00 100,00 100%
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 7 501,20 0,00 0%
I WD-17 Krawężnik mostowy 18×20 m 96,00 50,00 52%
I WD-17 Kotwy kap i inne drobne elementy stalowe szt. 155,00 50,00 32%
I WD-17 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 300,00 300,00 100%
I WD-17 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa m2 55,00 55,00 100%
I WD-17 Drenaż z geowłók. i krusz. otoczonego żywicą m 120,00 60,00 50%
I WD-17 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 7,50 0,00 0%
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg 7 215,40 0,00 0%
I WD-17 Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37) m3 42,30 0,00 0%
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 12,00 12,00 100%
I WD-17 Urządzenia dylatacyjne jednomodułowe 80mm m 30,20 30,20 100%
I WD-17 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi50 m 115,70 0,00 0%
I WD-17 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi200 m 132,80 0,00 0%
I WD-17 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 10,00 NIEPLANOWANE
I WD-18 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x650mm m 20,00 40,00 200%
I WD-18 Beton kap B35 (C30/37) m3 30,00 30,00 100%
I WD-18 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 2,10 2,10 100%
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – płyty przejściowe, mury oporowe kg 1 942,70 1 942,70 100%
I WD-18 Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37) m3 12,80 0,00 0%
I WD-18 Stożki nasypowe m3 100,00 0,00 0%
I WD-18 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi50 m 46,40 0,00 0%
I WD-18 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi200 m 52,20 0,00 0%
I WD-18 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2  – 165,00 NIEPLANOWANE
I WD-18 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa m2  – 45,00 NIEPLANOWANE
I WD-18 Krawężnik mostowy 18×20 m  – 8,00 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 8,00 8,00 100%
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 2 128,50 2 128,50 100%
I PZDd-16 Beton kap B35 (C30/37) m3 18,50 18,50 100%
I PZDd-16 Krawężnik 20×30 za obiektem, na ławie m 62,18 62,18 100%
I PZDd-16 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 80,00 80,00 100%
I PZDd-16 Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4cm m2 87,78 87,78 100%
I PZDd-16 Uciągl. nawierz. bitum. z zastosow. siatek zbroj. B=8,0m m  – 27,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 5 493,60 5 493,60 100%
II MD/PZDs-17 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x500mm m 75,60 75,60 100%
II MD/PZDs-17 Krawężnik 20×30 za obiektem, na ławie m 55,60 55,60 100%
II MD/PZDs-17 Beton kap B35 (C30/37) m3 61,00 61,00 100%
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 9 533,00 0,00 0%
II MD/PZDs-19 Prefab.deski gzym. z polimer. 40x500mm m  – 69,60 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Krawężnik mostowy 18×20 m  – 69,60 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Beton kap B35 (C30/37) m3  – 97,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 9 533,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3  – 20,00 NIEPLANOWANE
II WD-28 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 1 790,00 1 790,00 100%
II WD-28 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – szalowanie wykonano wykonano
II WD-28 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 45,00 45,00 100%
II WD-28 Zbrojenie AIIIN – ustrój kg  – 2 539,90 NIEPLANOWANE
II WD-28 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3  – 3,50 NIEPLANOWANE
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 850,00 2 970,00 349%
III WS-33 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 600,00 1 110,00 185%
III WS-33 Stożki nasypowe m3 220,00 695,00 316%
III WS-33 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 149,90 285,00 190%
III WS-33 Fundament pod lico gruntu zbrojonego  B25 m3 2,00 4,00 200%
III WS-33 Geomembrana + 2 x geowłóknina m2  – 720,77 NIEPLANOWANE
III WD-35 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 200,00 200,00 100%
III WD-35 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 150,00 150,00 100%
III WD-35 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 5 641,60 10 439,60 185%
III WD-35 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – szalowanie wykonano wykonano
III WD-35 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 45,00 65,00 144%
III WD-35 Zbrojenie  AIIIN – filary kg 3 435,00 3 435,00 100%
III WD-35 Beton filarów B45 (C35/45) – szalowanie 0,00 wykonano
III WD-35 Beton filarów B45 (C35/45) m3 13,50 13,50 100%
III PZGd-36 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 250,00 250,00 100%
III PZGd-36 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 350,00 550,00 157%
III PZGd-36 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 6 855,00 6 855,00 100%
III PZGd-36 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – szalowanie 0,00 nie wykonano
III PZGd-36 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 58,40 0,00 0%
III PZGd-36 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 1 050,00 NIEPLANOWANE
III PZGd-36 Zbrojenie AIIIN – ławy kg  – 12 800,00 NIEPLANOWANE
III PZGd-36 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3  – 28,00 NIEPLANOWANE
III WS-38 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T – szalowanie 0,00 wykonano
III WS-38 Sączki Ø 50 szt. 6,00 6,00 100%
III WS-38 Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym szt. 4,00 4,00 100%
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 2 209,00 2 209,00 100%
III WS-38 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 120,00 120,00 100%
III WS-38 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 350,00 1 660,00 474%
III WS-38 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3  – 28,00 NIEPLANOWANE
III WS-38 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m  – 64,00 NIEPLANOWANE
III WS-38 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 50,00 NIEPLANOWANE
III WS-38 Stożki nasypowe m3  – 430,00 NIEPLANOWANE
III WS-38 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2  – 418,00 NIEPLANOWANE
III WD-40 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 405,00 405,00 100%
III WD-40 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 24,00 24,00 100%
III WD-40 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 430,00 430,00 100%
III WD-40 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3 500,00 500,00 100%
III WD-40 Stożki nasypowe m3 100,00 100,00 100%
III WD-40 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3 34,00 34,00 100%
III WD-40 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m 22,00 22,00 100%
III WD-40 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2 100,00 100,00 100%
III WD-40 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 7 619,37 7 619,37 100%
III WD-40 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 45,00 45,00 100%

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w marcu 2020 r.:

Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY BRANŻOWE
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m 400,00 1 227,50 307%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 83,00 NIEPLANOWANE
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m 300,00 324,00 108%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m 400,00 106,00 27%
I/II/III S61 Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m 350,00 80,00 23%
I/II/III S61 Studnia typowa betonowa DN1200 kpl 20,00 27,00 135%
I/II/III S61 Studnia typowa betonowa DN1500 kpl 5,00 5,00 100%
I/II/III S61 Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany Ø500 mm kpl 40,00 119,00 298%
I/II/III S61 Przełączenie kolizji SN-08 – zakończenie przebudowy kpl 0,10 0,10 100%
I/II/III S61 Przełączenie kolizji SN-09 – zakończenie przebudowy kpl 0,10 0,10 100%
I/II/III S61 Kanał technologiczny m 100,00 0,00 0%
I S61 km 2+480 Rów R-B-1 kpl 0,20 0,16 80%
II/III S61 km 7+875 – 15+200 Wylot przykanalika do rowu DN200 wraz z umocnieniem szt  – 92,00 NIEPLANOWANE
II/III S61 km 7+875 – 15+200 Studnie wpadowe z piaskownikiem DN1500 1 i 2-STR kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE
II/III S61 km 7+875 – 15+200 Studnia typowa betonowa Dn1000 kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE
II/III S61 km 1+380; 1+460; 7+580; 6+680; 13+800 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE m  – 300,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 12+300 Rów Dopływ Spod Pasich kpl 0,50 0,00 0%
I MOP Zabiele Zachód Studnia kanalizacyjna chemoodporna DN1500 razem z dwoma zastawkami naściennymi Ф200 w wykonaniu chemoodpornym kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur kamionkowych DN200 m  – 2,00 NIEPLANOWANE
I MOP Zabiele Zachód Montaż betonowej komory wodomierzowej ø2,0 m wraz z armaturą kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE
I  MOP Zabiele Zachód Dezynfekcja i płukanie wodociągu kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m 200,00 42,00 21%
I MOP Zabiele Wschód Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany Ø500 mm kpl 20,00 13,00 65%
I MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Dz160 mm m 30,00 28,00 93%
I MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Dz110 mm m 15,00 12,00 80%
I MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 Dz63 mm m 35,00 13,00 37%
I MOP Zabiele Wschód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 Dz32 mm m 40,00 0,00 0%
I MOP Zabiele Wschód Montaż zasuwy kołnierzowej PN10 DN100 kpl. 2,00 0,00 0%
I MOP Zabiele Wschód Montaż zasuwy kołnierzowej PN10 DN80 kpl. 2,00 0,00 0%
I MOP Zabiele Wschód Montaż zasuwy kołnierzowej PN10 DN65 kpl. 1,00 0,00 0%
I MOP Zabiele Wschód Montaż zasuwy kołnierzowej PN10 DN50 kpl. 2,00 0,00 0%
I MOP Zabiele Wschód Montaż betonowej komory wodomierzowej ø2,0 m wraz z armaturą kpl  – 0,50 NIEPLANOWANE
I MOP Zabiele Wschód Wodociąg – próba szczelności, dezynfekcja, płukanie i badania wody kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE
II Węzeł Grabowo Zasilanie ZB-06 kpl 0,02 0,02 100%
II Węzeł Grabowo Zasilanie ZB-07 kpl 0,05 0,05 100%
I Zbiornik PR-04 (2+721 – 2+774) Umocnienie zbiornika – geokrata z wypełnieniem m2 720,00 50,00 7%
I Zbiornik PR-04 (2+721 – 2+774) Rampa zjazdowa – płyty ażurowe m2 50,00 0,00 0%
I Zbiornik 6.5a (3+207 – 3+289) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 200,00 0,00 0%
I Zbiornik 6.5a (3+207 – 3+289) Rampa zjazdowa – płyty ażurowe m2 70,00 0,00 0%
II Zbiornik 6.7 (5+171 – 5+169) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 1 300,00 1 000,00 77%
II Zbiornik 6.7 (5+171 – 5+169) Rampa zjazdowa – płyty ażurowe m2 70,00 0,00 0%
II Zbiornik PR-08 km 5+218 – 5+281 Geowłóknina separacyjna m2  – 1 200,00 NIEPLANOWANE
II Zbiornik PR-08 km 5+218 – 5+281 Umocnienie zbiornika – geokrata z wypełnieniem m2  – 1 000,00 NIEPLANOWANE
III Zbiornik 6.17 (12+266 – 12+337) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 470,00 0,00 0%
III Zbiornik 6.17 (12+266 – 12+337) Geowłóknina separacyjna m2 700,00 0,00 0%
III Zbiornik 6.21 (14+525 – 14+565) Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 580,00 200,00 34%
III Zbiornik 6.21 (14+525 – 14+565) Geowłóknina separacyjna m2 600,00 600,00 100%
Obwodnica Stawisk 5+300 – 5+400 Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany Ø 500 mm kpl  – 8,00 NIEPLANOWANE
Obwodnica Stawisk 5+300 – 5+400 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 40,00 NIEPLANOWANE

 

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/