Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 06/04/2020

Styczeń 2020

Wykonawca w miesiącu styczniu 2020 r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,
– nadzoru archeologicznego,
– nadzoru przyrodniczego,
– nadzoru saperskiego.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w styczniu 2020 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY DROGOWE
przepusty Dw1P km 0+402 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,90 9,90 100%  
przepusty Dw1P km 0+425 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 9,33 9,33 100%  
przepusty Dw1P km 0+461 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 8,27 8,27 100%  
przepusty Dw1P km 0+516 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 13,54 13,54 100%  
przepusty DK61 odcinek 2 rów lewy km 2+716,9 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 15,07 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 2 rów lewy km 2+772,5 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 10,29 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 2 rów lewy km 2+897,8 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 9,85 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 2 rów lewy km 2+912,8 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 10,50 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 2 rów lewy km 2+933 Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 9,69 NIEPLANOWANE  
przepusty Droga dojazdowa Dw4
P/Dw4/0+202,1
Przepust z rury HDPE ϕ800 m  – 15,50 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 3
rów lewy km 2+170,1
Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 12,84 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 3
rów lewy km 2+610,9
Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 9,90 NIEPLANOWANE  
przepusty DK61 odcinek 3
P/DK61-odc. 3/2+621.1P
Przepust z rury HDPE ϕ500 m  – 20,98 NIEPLANOWANE  
I DK61 odc.1 Wymiana gruntu m3 3 000,00 500,00 17%  
I DK61 odc.1 Wykop do wbudowania m3 3 000,00 4 800,00 160%  
I DK61 odc.1 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 500,00 3 600,00 144%  
I S61 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m2 8 000,00 1 800,00 23%  
I S61 Wykop do wbudowania m2 2 000,00 2 850,00 143%  
I S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 6 350,00 NIEPLANOWANE  
I S61 (obwodnica Stawisk) Zdjęcie humusu m2 5 000,00 2 650,00 53%  
I S61 (obwodnica Stawisk) Frezowanie m3  – 2 600,00 NIEPLANOWANE  
I S61 (obwodnica Stawisk) Rozbiórka kruszywa m3  – 900,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Zdjęcie humusu m3  – 800,00 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik PR-02 Wykop do wbudowania m3  – 2 000,00 NIEPLANOWANE  
II S61 obszar 6 Wymiana gruntu m3 1 000,00 1 450,00 145%  
II S61 obszar 9B Wymiana gruntu m3 3 000,00 0,00 0%  
II S61 Wykop do wbudowania m3 6 000,00 21 850,00 364%  
II S61 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej m2 5 000,00 0,00 0%  
II S61 Zdjęcie humusu m3  – 8 000,00 NIEPLANOWANE  
II S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 9 200,00 NIEPLANOWANE  
II S61 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2  – 2 400,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 5+171 – 5+169
Zbiornik 6.7
Wykop do wbudowania m3  – 500,00 NIEPLANOWANE  
II DK61 odc. 2 Wykop do wbudowania m3  – 5 800,00 NIEPLANOWANE  
II DK61 odc. 2 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 7 350,00 NIEPLANOWANE  
II DK61 odc. 2 Zdjęcie humusu m3  – 1 700,00 NIEPLANOWANE  
III S61 Wykop do wbudowania m3 10 000,00 25 000,00 250%  
III S61 Wymiana gruntów m3 5 000,00 900,00 18%  
III S61 Zdjęcie humusu m3  – 4 050,00 NIEPLANOWANE  
III S61 Budowa nasypu przeciążającego m3  – 8 800,00 NIEPLANOWANE  
III S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3  – 15 650,00 NIEPLANOWANE  
III S61 Wykop z odwozem m3  – 1 650,00 NIEPLANOWANE  
III Pas Technologiczny
S61 km 15+875 – 16+125 str.P
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 m2  – 2 300,00 NIEPLANOWANE  
III Dj11P Zdjęcie humusu m3  – 600,00 NIEPLANOWANE  
III Dw8P Wykop do wbudowania m3  – 790,00 NIEPLANOWANE  

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Pozwolenia na Użytkowanie przepustów:

– PZŁ-22/DK61,

– P/PZM-7/DK61W,

– P-1/DP1863B/6,

– P-15/DK61.

Roboty wykonywane w styczniu 2020 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY MOSTOWE
Przepusty Przep. Skrzynkowe 2,0×1,5 (PZŁ-13/DK61-odc.3/6; PZŁ-14/DK61-odc.3/6) Ława z betonu B10 (C8/10) m3 28,03 28,03 100%  
Przepusty Przep. Skrzynkowe 2,0×1,5 (PZŁ-13/DK61-odc.3/6; PZŁ-14/DK61-odc.3/6) Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 4,50 8,63 192%  
Przepusty Przep. Skrzynkowe 2,0×1,5 (PZŁ-13/DK61-odc.3/6; PZŁ-14/DK61-odc.3/6) Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg  – 712,00 NIEPLANOWANE  
Przepust Przep. Skrzynkowe 2,0×1,5 (PZŁ-13/DK61-odc.3/6; PZŁ-14/DK61-odc.3/6) Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3  – 86,00 NIEPLANOWANE  
Przepusty Przep. Skrzynkowe 2,0×1,5 (PZŁ-13/DK61-odc.3/6; PZŁ-14/DK61-odc.3/6) Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3  – 4,00 NIEPLANOWANE  
Przepust P-1/Dw7P Zdjęcie humusu m3  – 160,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 15 405,20 15 405,20 100%  
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania, szalowanie wykonano  –  
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 33,00 16,00 48%  
I WD-17 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) –
na belkach T
m3 27,50 27,50 100%  
I WD-17 Łożyska elastomerowe szt  – 6,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 380,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3  – 66,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 300,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Stożki nasypowe m3  – 280,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3  – 450,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m  – 42,00 NIEPLANOWANE  
I WD-17 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2  – 180,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania, szalowanie wykonano  –  
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 36,00 36,00 100%  
I WD-18 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 120,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3  – 120,00 NIEPLANOWANE  
I WD-18 Stożki nasypowe m3  – 90,00 NIEPLANOWANE  
I MD-PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane  – prace przygotowawcze wykonano  –  
I MD-PZDs-1 Pale prefabrykowane wbijane 40×40 m 100,00 130,00 130%  
I MS-PZDs-1 Prace przygotowawcze – rozbiórka istniejącego obiektu nie wykonano  –  
I WD-9 Prace przygotowawcze – organizacja zaplecza wykonano  –  
I WD-9 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 950,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3  – 590,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Stożki nasypowe m3  – 580,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3  – 22,18 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2  – 90,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 30,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m  – 65,00 NIEPLANOWANE  
I PZDd-16 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwod. fi160 m  – 21,00 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 160,00 195,00 122%  
II MD/PZDs-17 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 300,00 263,00 88%  
II MD/PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 70,00 116,50 166%  
II MD/PZDs-17 Fundament pod lico gruntu zbrojonego B25 m3  – 1,70 NIEPLANOWANE  
II MD-PZDs-17 Stożki nasypowe m3  – 60,00 NIEPLANOWANE  
II MD-PZDs-17 Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy m2  – 52,00 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 180,00 103,50 58%  
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 380,00 155,00 41%  
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 60,00 51,60 86%  
II MD-PZDs-19 Stożki nasypowe m3  – 20,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 9 151,80 7 851,80 86%  
II WD-28 Zbrojenie  AIIIN – filary kg 3 185,90 4 785,90 150%  
II WD-28 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3   134,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 70,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 75,00 NIEPLANOWANE  
II WD-28 Beton filarów B45 (C35/45) m3   14,00 NIEPLANOWANE  
III PZGd-36 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3  – 700,00 NIEPLANOWANE  
III PZGd-36 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3  – 27,90 NIEPLANOWANE  
III WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania, szalowanie wykonano  –  
III WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 9,50 87,50 921%  
III WS-38 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T – przygotowanie do betonowania, szalowanie wykonano  –  
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 4 002,00 8 004,00 200%  
III WS-38 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3 11,00 16,00 145%  
III WS-38 Łożyska elastomerowe szt  – 16,00 NIEPLANOWANE  
III WS-38 Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła kg  – 8 501,08 NIEPLANOWANE  
III WS-38 Prace przygotowawcze – podłoże pod skrzydła  –  – wykonano NIEPLANOWANE  
III WS-38 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 250,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania, szalowanie wykonano  –  
III WD-40 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 10 414,40 27 904,92 268%  
III WD-40 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 80,00 159,00 199%  
III WD-40 Łożyska elastomerowe szt  – 3,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2  – 90,00 NIEPLANOWANE  
III WD-40 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3  – 70,00 NIEPLANOWANE  

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w styczniu 2020 r.:

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY BRANŻOWE
I MOP Zabiele Zachód Studnia betonowa rewizyjna DN1200 kpl 8,00 7,00 88%  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja sanitarna z rur PVC-U m 200,00 125,00 63%  
I MOP Zabiele Zachód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Dz110 mm m 100,00 0,00 0%  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m 200,00 698,50 349%  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m 100,00 226,00 226%  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m 20,00 58,00 290%  
I MOP Zabiele Zachód Studnia typowa betonowa DN1200 kpl 8,00 28,00 350%  
I MOP Zabiele Zachód Studnia PP-B DN630 kpl  – 4,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 m  – 62,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Studnia zintegrowana GRP kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Studnia typowa betonowa DN1500 kpl  – 5,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 126,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany ø 500 mm kpl  – 39,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17 Dz110 mm m  – 106,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m  – 657,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m  – 74,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m  – 140,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Studnia typowa betonowa DN1200 kpl  – 15,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m  – 45,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Studnia zintegrowana GRP kpl  – 2,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 49,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany ø 500 mm kpl  – 5,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja sanitarna z rur PVC-U Dn 250 m  – 137,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja sanitarna – Studnia betonowa rewizyjna DN1200 kpl  – 6,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja sanitarna rura ochronna PE 100 315 m  – 3,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Wschód Kanalizacja sanitarna rura ochronna PE 100 355 m  – 3,00 NIEPLANOWANE  
I MOP Zabiele Zachód i Zabiele Wschód Montaż rur ochronnych PE100 SDR17 DZ200 mm m  – 80,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk
III
Obwodnica Stawisk km 4+600 – 6+000
S61 km 15+400 – 15+500
Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m  – 210,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk
III
Obwodnica Stawisk km 4+600 – 6+000
S61 km 13+600 – 13+750
Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m  – 201,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk Obwodnica Stawisk km  4+600 – 6+000 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 153,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk
III
Obwodnica Stawisk km 4+600 – 6+000
S61 km 15+400 – 15+500
Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN10 m  – 12,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk Obwodnica Stawisk km  4+600 – 6+000 Wpust DN 500 kpl  – 13,00 NIEPLANOWANE  
Ob. Stawisk
III
III
4+600 – 6+000
S61 km 13+600 – 13+750
S61 km 15+400 – 15+500
Studnia typowa betonowa DN1200 kpl  – 10,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk S61 km 5+200 – 5+500 Zasilanie – ułożenie kabla m  – 300,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk S61 Obwodnica Stawisk km 5+425 – 5+450 Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN10 m  – 125,00 NIEPLANOWANE  
Obwodnica Stawisk S61 Obwodnica Stawisk km 5+425 – 5+450 Studnia typowa betonowa DN1200 kpl  – 9,00 NIEPLANOWANE  
I S61 km 1+950 – 2+400 Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17 Dz110 mm m  – 100,00 NIEPLANOWANE  
I S61 km 2+400 Rów R-B-1 kpl 0,10 0,05 50%  
I Zbiornik PR-04 (S61 km 2+721 – 2+775) Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zbiornika kpl  – 1,00 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik PR04 (S61 km 2+721 – 2+775) Geowłóknina separacyjna m2  – 300,00 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik PR04 (S61 km 2+721 – 2+775) Umocnienie zbiornika – geokrata z wypełnieniem m2  – 0,00 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik 6.5a Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2  – 700,00 NIEPLANOWANE  
I Zbiornik 6.5a Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2  – 600,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 4+800 – 5+000 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 kpl 0,23 0,20 87%  
II S61 km 5+900 – 6+500 Kolizja EsN-03 kpl 0,10 0,15 150%  
II S61 km 6+500 – 6+600 Rury osłonowe RHDPEp m  – 11,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 6+500 – 6+600 Przewiert sterowany z rur typu RHDPEp 125/7,1 m  – 30,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 6+600 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-07 kpl  – 0,08 NIEPLANOWANE  
II S61 km 6+600 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-08 kpl  – 0,08 NIEPLANOWANE  
II S61 km 6+750 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m  – 42,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 7+500 Przełączenie kolizji SN-04 – zakończenie przebudowy kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
II S61 km 7+500 – 7+600 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m  – 36,00 NIEPLANOWANE  
II S61 km 8+000 Przełączenie kolizji SN-05 – zakończenie przebudowy kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
II Węzeł Grabowo Przebudowa kolizji teletechnicznej T-07 kpl 0,50 0,00 0%  
II Węzeł Grabowo Przebudowa kolizji teletechnicznej T-08 kpl 0,50 0,00 0%  
III S61 km 10+350 Przełączenie kolizji SN-06 – zakończenie przebudowy kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
III S61 km 11+050 Przełączenie kolizji SN-07 – zakończenie przebudowy kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+500 Kolizja ENN-06 kpl  – 0,10 NIEPLANOWANE  
III S61 km 13+750 Kolizja EsN-08 kpl  – 0,16 NIEPLANOWANE  
III S61 km 15+700 Kolizja EsN-09 kpl 0,10 0,00 0%  
III S61 km 15+300 – 15+400 Kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN10 m  – 183,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 15+300 – 15+400 Studnia typowa betonowa DN1200 kpl  – 6,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 15+300 – 15+400 Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN10 m  – 88,00 NIEPLANOWANE  
III S61 km 15+300 – 15+400 Wpust DN 500 kpl  – 3,00 NIEPLANOWANE  

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/