Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 02/07/2018

Czerwiec 2018

W miesiącu czerwcu wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego
w zakresie branży drogowej. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PSOR. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PDR. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
• Projekt Zagospodarowania Terenu. Prace związane z korektą linii rozgraniczających na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Analiza wyników Audytu BRD nr O.BI.Z-2.4401.2.4.2018. Przekazanie stanowiska Projektanta do wyników audytu BRD.
• Przygotowanie wniosku o ZRID
BRANŻA MOSTOWA:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego
w zakresie branży mostowej. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Analiza uwag Inżyniera do złożonego Projektu Budowlanego w zakresie branżowym. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa (warunki przyłączeniowe na MOP)
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do KSZR. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
• Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Przekazanie do przeglądu zatwierdzenia Inżyniera oraz opinii Zamawiającego. Analiza i wprowadzenie uwag Zamawiającego
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska
• Zakończenie Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Analiza uwag Inżyniera do Koncepcji docelowego zagospodarowania MOP „Zabiele Wschód” i „Zabiele Zachód”. Wprowadzenie uzgodnionych uwag.
• Dokumentacja podziałowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/