Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 02/08/2018

Lipiec 2018

W miesiącu lipcu wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego
w zakresie branży drogowej. Wprowadzenie uzgodnionych uwag – PB rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 13.07.2018r.
• Przygotowanie i przekazanie materiałów na ZOPI – 13.07.2018r.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PSOR. Wprowadzenie uzgodnionych uwag – PSOR rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia
w dniu 13.07.2018r.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PDR. Wprowadzenie uzgodnionych uwag– PDR rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia
w dniu 24.07.2018r.
• Analiza uwag Inżyniera zgłoszonych do Koncepcji zagospodarowania MOP Zabiele. Wprowadzenie uzgodnionych uwag – Koncepcję MOP rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 24.07.2018r.
• Projekt Zagospodarowania Terenu.
• Przygotowanie wniosku o ZRID
BRANŻA MOSTOWA:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego w zakresie branży mostowej. Wprowadzenie uzgodnionych uwag – PB rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 13.07.2018r.
• Przygotowanie i przekazanie materiałów na ZOPI – 13.07.2018r.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego
w zakresie pozostałych branż. Wprowadzenie uzgodnionych uwag – PB rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 13.07.2018r.
• Przygotowanie i przekazanie materiałów na ZOPI – 13.07.2018r.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do KSZR – KSZR rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 13.07.2018r.
• Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Analiza i wprowadzenie uwag Zamawiającego i Inżyniera. Raport POOŚ rewizja 01 (po uwagach) przekazano do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 26.07.2018r.
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska.
• Analiza uwag Inżyniera zgłoszonych do Koncepcji zagospodarowania MOP Zabiele. Wprowadzenie uzgodnionych uwag – Koncepcję MOP rewizja 01 złożono do przeglądu / zatwierdzenia w dniu 24.07.2018r.
• Dokumentacja podziałowa.
• Przygotowanie i przekazanie materiałów do uzgodnienia układów pomiarowych z Zamawiającym.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/