Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 05/11/2018

Październik 2018

W miesiącu październiku wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

 • Uszczegółowienie przekrojów normalnych – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna
 • Uszczegółowienie przekrojów podłużnych, opracowanie zakresów umocnień rowów na przekrojach – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna
 • Modelowanie trasy głównej i pozostałych dróg pod kątem przygotowania przekrojów poprzecznych – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna
 • Prace nad katalogiem szczegółów – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna
 • Prace nad planami warstwicowymi w rejonie węzła Grabowo – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad przekrojami poprzecznymi trasy głównej, węzła oraz dróg poprzecznych – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna
 • Prace nad przekrojami poprzecznymi dróg dojazdowych, weryfikacja wewnętrzna
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Przekazano wyjaśnienia (pismo Wykonawcy 2D6X/H/RK/468/2018 z dnia 08.10.2018r.) dla UW związane z wnioskiem o ZRID z dnia 31.08.2018r.
 • Przekazano do weryfikacji Inżyniera część Projektu Wykonawczego (pismo Wykonawcy (pismo Wykonawcy 2D6X/H/RK/490/2018 z dnia 29.10.2018r.)
 • Prace nad uwagami Zarządcy ruchu do PSOR rewizja 03.
 • Wprowadzenie uwag Inżyniera i Zamawiającego do KSZR wraz
  z przygotowaniem materiałów do uzgodnienia lokalizacji SCPR.

BRANŻA MOSTOWA:

 • Prace nad katalogiem szczegółów – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad obliczeniami i rysunkami zbrojeniowymi, posadowienia – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Przekazano do weryfikacji Inżyniera część Projektu Wykonawczego w zakresie specyfikacji mostowych (pismo Wykonawcy 2D6X/H/RK/490/2018 z dnia 29.10.2018r.)

POZOSTAŁE BRANŻE:

 • Prace nad projektami wykonawczymi kolizji branżowych – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Praca nad materiałami do uzgodnienia przebudów elektroenergetycznych
  z gestorem (PGE) – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Szczegóły odwodnienia – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża, stateczność skarp – modelowanie i obliczenia)
  – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz zbiorników
  – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym nasadzeń – kontynuacja prac, weryfikacja wewnętrzna.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/