Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 03/09/2018

Sierpień 2018

W miesiącu sierpniu wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Przygotowanie prezentacji oraz posiedzenie ZOPI
• Korekta PB w zakresie uwag zgłoszonych na posiedzeniu ZOPI dnia 10.08.2018r. wraz ze złożeniem do ponownego przeglądu i zatwierdzenia Zamawiającego.
• Przygotowanie i złożenie wniosku o ZRID
• Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym
BRANŻA MOSTOWA:
• Przygotowanie prezentacji oraz posiedzenie ZOPI
• Korekta PB w zakresie uwag zgłoszonych na posiedzeniu ZOPI dnia 10.08.2018r. wraz ze złożeniem do ponownego przeglądu i zatwierdzenia Zamawiającego.
• Przygotowanie i złożenie wniosku o ZRID
• Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Przygotowanie prezentacji oraz posiedzenie ZOPI
• Korekta PB w zakresie uwag zgłoszonych na posiedzeniu ZOPI dnia 10.08.2018r. wraz ze złożeniem do ponownego przeglądu i zatwierdzenia Zamawiającego.
• Przygotowanie i złożenie wniosku o ZRID
• Dokumentacja podziałowa – zatwierdzenie w ośrodkach
• Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska – zatwierdzenie Marszałka Województwa Podlaskiego.
• Rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym
• Wprowadzenie uwag Inżyniera do Koncepcji rozbudowy MOP Zabiele.
• Prace nad wprowadzeniem uwag Inżyniera i Zamawiającego do Koncepcji SZR.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/