Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
sobota 11/07/2020

Czerwiec 2020

Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania zaawansowania Projektu oraz Robót

Projekt Architektoniczno – Budowlany – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

Projekt Wykonawczy – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

 Roboty drogowe – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 96%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 70%
 • odwodnienia: 54%
 • podbudowy: 46%
 • nawierzchnia: 14%
 • roboty wykończeniowe:
 • – humusowanie: 10%
 • – oznakowanie pionowe i poziome: 0,00%
 • – bariery ochronne: 1%
 • – urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0,00%
 • – elementy ulic: 5%
 • – ogrodzenia dróg: 0,00%
 • ekrany akustyczne: 5%

Obiekty inżynierskie – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 100%
 • fundamenty: 82%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 79%
 • ustroje nośne: 58%
 • łożyska: 58%
 • urządzenia dylatacyjne: 41%
 • odwodnienie: 33%
 • izolacje: 32%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 34%
 • roboty przyobiektowe: 42%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 16%
 • próbne obciążenia obiektu (data): –

Roboty branżowe – zaawansowanie: 33%

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/