Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
czwartek 07/01/2021

Listopad 2020

 

Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania zaawansowania Projektu oraz Robót

Projekt Architektoniczno – Budowlany – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

Projekt Wykonawczy – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

 

Roboty drogowe – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 99%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 95%
 • odwodnienia: 90%
 • podbudowy: 86%
 • nawierzchnia: 52%
 • roboty wykończeniowe:

– humusowanie: 40%

– oznakowanie pionowe i poziome: 0,00%

– bariery ochronne: 10%

– urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0,00%

– elementy ulic: 40%

– ogrodzenia dróg: 15%

 • ekrany akustyczne: 20%

Obiekty inżynierskie – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 100%
 • fundamenty: 100%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 100%
 • ustroje nośne: 96%
 • łożyska: 100%
 • urządzenia dylatacyjne: 79%
 • odwodnienie: 75%
 • izolacje: 69%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 70%
 • roboty przyobiektowe: 75%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 39%
 • próbne obciążenia obiektu (data):

– WD-17/S61/6 – 06.08.2020 r.

– WD-18/S61/6 – 07.08.2020 r.

Roboty branżowe – zaawansowanie: 53%

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/