Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 11/09/2020

Sierpień 2020

Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania zaawansowania Projektu oraz Robót

Projekt Architektoniczno – Budowlany – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

Projekt Wykonawczy – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

Roboty drogowe – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 99%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 81%
 • odwodnienia: 78%
 • podbudowy: 61%
 • nawierzchnia: 28%
 • roboty wykończeniowe:
 • humusowanie: 18%
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0,00%
 • bariery ochronne: 1%
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0,00%
 • elementy ulic: 19%ogrodzenia dróg: 0,00%
 • ekrany akustyczne: 13%

Obiekty inżynierskie – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 100%
 • fundamenty: 100%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 87%
 • ustroje nośne: 73%
 • łożyska: 64%
 • urządzenia dylatacyjne: 41%
 • odwodnienie: 40%
 • izolacje: 36%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 36%
 • roboty przyobiektowe: 50%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 25%
 • próbne obciążenia obiektu (data):

– WD-17/S61/6 – 06.08.2020 r.

– WD-18/S61/6 – 07.08.2020 r.

Roboty branżowe – zaawansowanie: 44%

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/