Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 06/07/2021

Czerwiec 2021

Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania zaawansowania Projektu oraz Robót

Projekt Architektoniczno – Budowlany – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

Projekt Wykonawczy – zaawansowanie prac:

 • Branża drogowa: 100%
 • Branża mostowa: 100%
 • Branża teletechniczna: 100%
 • Branża energetyczna: 100%
 • Branża wodociągowa: 100%
 • Branża melioracyjna: 100%

 

Roboty drogowe – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 100%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 100%
 • odwodnienia: 98%
 • podbudowy bez C8/10: 98%
 • podbudowy z betonu C8/10: 100%
 • nawierzchnie (bez betonowych): 80%
 • nawierzchnie betonowe: 100%
 • roboty wykończeniowe:

– humusowanie: 90%

– oznakowanie pionowe: 60%

– oznakowanie poziome: grubowarstwowe: 100%, cienkowarstwowe: 15%

– bariery ochronne: 90%

– urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 5%

– elementy ulic: 90%

– ogrodzenia dróg: 90%

 • ekrany akustyczne: 70%

 

Obiekty inżynierskie – zaawansowanie:

 • roboty przygotowawcze: 100%
 • fundamenty: 100%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 100%
 • ustroje nośne: 100%
 • łożyska: 100%
 • urządzenia dylatacyjne: 100%
 • odwodnienie: 100%
 • izolacje: 100%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%
 • roboty przyobiektowe: 97%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 95%
 • próbne obciążenia obiektu (data):

– WD-17/S61/6 – 06.08.2020 r.

– WD-18/S61/6 – 07.08.2020 r.

– WD-35/S61/6 – 26.05.2021 r.

– WD-9/S61/6 – 26.05.2021 r.

– WD-28/S61/6 – 26.05.2021 r. (tylko obciążenie statyczne)

– WD-40/S61/6 – 26.05.2021 r. (tylko obciążenie statyczne)

 

Roboty branżowe – zaawansowanie: 95%

 

 

Graficzne przedstawienie postępu prac:

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 Choroszcz



BUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/