S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

środa 09/09/2020

Rada Budowy nr 34

Czytaj dalej >
środa 12/08/2020

Rada Budowy nr 33

Czytaj dalej >
środa 31/07/2019

Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy z Wykonawcą Robót oraz Rada Techniczna nr 11

W dniu 26 lipca 2019r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]” pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Wykonawcą Robót firmą Budimex S.A., dot. „Dostosowania pochylenia jezdni do warunków technicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) na istniejącej jezdni obwodnicy Stawisk (km 5+436,82 – 5+932,40)”.

Dnia 31 lipca w biurze Inżyniera w Łomży odbyła się Rada Techniczna nr 11, której tematem był postęp prac projektowych na inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61].

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/