S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Podwykonawcy

1. Zestawienie Podwykonawców robót budowlanych:

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie Podwykonawców robót budowlanych zgłoszonych do końca okresu sprawozdawczego:

Rodzaj dokumentu Nazwa Podwykonawcy adres Rodzaj robót
Projekt umowy EL-System Piotr Popko ul. Sybiraków 22/22
 18-400 Łomża
Wykonanie robót Budowlano-Montażowych
Projekt umowy
Umowa Kompleksowe wykonanie tymczasowego zasilania węzła betoniarskiego
Projekt umowy KPRM Infrastruktura sp. z o.o. Fryderyka Chopina 96
43-600 Jaworzno
Dostarczenie i montaż dylatacji modułowych oraz łożysk mostowych
Umowa
Umowa po zmianach
Projekt umowy PRI „INŻBUD” sp. j. Jerzy Harenda Andrzej Klaga ul.Przymiejska 15
63-400 Ostrów Wielkopolski
Wbicie grodzic stalowych z pozostawieniem w gruncie oraz tymczasowe zabezpieczenie wykopów za pomocą grodzic stalowych, wraz z wykonaniem projektu technologicznego
Umowa
Projekt umowy Damian Nowak PHU „NOWBUD” Trzcianka 5
26-010 Bodzentyn
Wykonanie robót żelbetowych na obiektach
Projekt umowy DOMBUD Tomasz Szczotka ul. Wodospadowa 7
Żabnica
34-450 Węgierska Górka
Wykonywanie robót żelbetowych na obiektach
Umowa
Projekt Aneksu nr 1 Rozszerzenie zakresu Przedmiotu Umowy
Aneks nr 1
Projekt umowy UBPK Piotr Konopka ul. Przestrzelska 37
81-420 Jedwabne
Kompleksowe wykonanie robót ziemnych
Umowa
Projekt umowy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Elektro – Tel – Bud Robert Mąka ul. Sadowa 3
10-687 Olsztyn
Kompleksowe wykonanie drogowej infrastruktury teletechnicznej oraz przebudowy sieci teletechnicznej
Umowa
Projekt Aneksu nr 1 Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy
Projekt umowy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartosiewicz ul. Kolejowa 10
16 -420 Raczki
Kompleksowe wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Umowa
Projekt umowy P. B. TOP-BUD Tomasz Muchowski ul. Św. Jana Pawła II 26 lok. 5,
43-170 Łaziska Górne
Montaż prętów zbrojeniowych konstrukcji żelbetowych na obiektach: MS PZDs-29 S61; WS33 S61; WD-35_S61_6; WS-38 S61; WD-40_S61_6
Umowa
Projekt Aneksu nr 1 Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy
Aneks nr 1
Projekt Aneksu nr 2 Zwiąkszenie zakresu Przedmiotu Umowy (WS-2/S61/6, WD-9/S61/6, PZDd-24/S61/6)
Aneks nr 2
Projekt umowy Usługi Sprzętowe Józef Łukowski Bargłów Dworny 102, 16-320 Bargłów Kościelny Kompleksowe wykonanie robót zmienych na obiektach WD-28, MS-PZDs-29, WS-33, WD-35, PZGd-36, WS-38, WD-40, MS-PZDs-19
Umowa
Projekt Aneksu nr 1 Zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy (wykonanie robót ziemnych na obiekcie MD-PZDs-17)
Aneks nr 1
Projekt umowy Usługi ogólnobudowlane Anna Łukowska Bargłów Dworny 102, 16-320 Bargłów Kościelny 1. Wykonanie dróg technologicznych i platform roboczych przy obiektach inżynierskich o konstrukcji półmateraca
2. Wykonanie dróg technologicznych
Umowa
Projekt umowy Firma Usługowa „DROWEX” Piotr Węgrowski Wiśniówek – Wertyce 12, 18-315 Kołaki Kościelne Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i montażu przepustów z rur stalowych, HDPE oraz skrzynkowych żelbetowych
Umowa
Projekt umowy Wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu przepustów drogowych stalowych i PEHD
Umowa
Projekt umowy ŁUKOW-BUD Zdzisław Łukowski Bargłów Dworny 102, 16-320 Bargłów Kościelny Kompleksowe wykonanie robót mielioracyjnych
Umowa
Projekt umowy Transport osobowy MARBUS Mariusz Stachura Czuszów 5, 32-112 Klimontów Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na obiektach mostowych: MS-PZDs-1, WS-2, WD-9, WD-17, WD-18, PZDd-24, WS-25, MS-PZDs-26, MD-PZDs-1, PZDd-16, MD-PZDs-17
Projekt umowy MENARD POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa Kompleksowe wykonanie (zaprojektowanie, uzgodnienie projektu wykonawczego i zamiennego i wykonanie) wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn DSM
Umowa
Projekt umowy USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MIROSŁAW RYŻY ul. Bolesława Prusa 4, 12-230 Biała Piska Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu prętów zbrojeniowych konstrukcji żelbetowych na obiektach: WS-25 S61, MS PZDs-26 S61, WD-28_S61_6, PZGd-36, MD PZDs-17 DK61, MD PZDs19 DK61
Umowa
Projekt Aneksu nr 1 rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy
Aneks nr 1
Projekt Aneksu nr 2 Usunięcie omyłek rachunkowych
Aneks nr 2
Projekt umowy Konsorcjum w składzie:
1. Jan Kurpiewski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” – Lider
2. „DAWI-TECH” Spółka Cywilna Agnieszka Jankowska, Andrzej Jankowski – Partner
ul. Strusia 9, 18-400 Łomża Wykonanie robót elektroenergetycznych oraz budowa oświetlenia drogowego
Projekt umowy ul. Strusia 9, 18-400 Łomża Wykonanie zasileń tymczasowych obiektów mostowych, wraz z demontażem po zakończeniu realizacji inwestycji
Umowa Wykonanie robót elektroenergetycznych oraz budowa oświetlenia drogowego
Umowa Wykonanie zasileń tymczasowych obiektów mostowych, wraz z demontażem po zakończeniu realizacji inwestycji
Projekt umowy Ryszard Janiak
Usługi Budowlane
ul. Osiedle Robotnicze 107, 63-400 Radłów Wykonanie robót żelbetowych na obiektach WS-33, WD-40.
Umowa
Projekt Aneksu nr 1 rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy i zmiana zapisów umownych
Aneks nr 1
Projekt umowy BPM Budownictwo Marek Bliźniuk ul. Zimowa 15 lok. 44, 05-500 Nowa Iwiczna Wykonanie robót żelbetowych na obiekcie inżynierskim WD-18_S61_6
Umowa
Projekt umowy Tomasz Kęska TRANSTOM Dobrosławów 36
24-100 Puławy
Kompleksowe wyburzenie obiektów budowlanych i utylizacja powstałych odpadów
Umowa
Projekt Aneksu Zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy
Aneks
Projekt Umowy Konsorcjum w składzie:
1. ViaCon Polska Sp. z o.o. – lider konsorcjum
2.
ViaCon Sp. z o.o.
3. ViaCon Construction Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna
Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowych z blach falistych, prefabrykatów żelbetowych systemu CON/SPAN wraz z robotami izolacyjnymi
Umowa
Projekt Umowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Szkocja 40
16-420 Raczki
Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej
Umowa
Projekt Umowy Grzegorz Kazimierczak FREZDROM Siedlce ul. Terespolska 33
08-110 Siedlce
Frezowanie nawierzchni na zimno
Umowa
Projekt Umowy BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12 lok. J
42-271 Częstochowa
Wykonanie warstwy nawierzchniowej z betonu cemntowego, dylowanej i kotwionej, gr. 29 cm i wykonaniu nawierzchni betonowej dwuwarstwowej z betonu C35/45 (bez materiału)
Umowa
Projekt Umowy TOBAS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 15 lok. 28
15-661 Białystok
Wykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich (WD-17)
Umowa
Projekt Umowy AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6
01-2014 Warszawa
Wykonanie projektów zamiennych posadowienia obiektów MS/PZDs-1 i MD/PZDs-1 oraz dostawa i wbicie pali prefabrykowanych wraz z wykonaniem próbnego obciążenia pali
Umowa
Projekt Umowy WILCZEK KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Podhalańska 11A
30-430 Kraków
Dostawa wpustów i sączków oraz dostawa i montaż mostowych kolektorów odwodnienia
Umowa
Projekt Umowy Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki Lipniak 13
16-402 Suwałki
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej CBR>35%, warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>60%, gr. 17 cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C50/30, gr. 22 cm
Umowa
Projekt Umowy Usługi Budowlane FASTER Tomasz Nowak ul. Michała Wołodyjowskiego nr 17c/16
12-200 Pisz
Wykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich

2. Zestawienie Usługodawców:

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie Usługodawców zgłoszonych do końca okresu sprawozdawczego:

Rodzaj dokumentu Nazwa Usługodawcy Adres Rodzaj robót
umowa Complex Projekt sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe

ul. Armii Krajowej 6
40-698 Katowice

Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego S61-SS
umowa EIA Consulting                                  Ewa Namerła os. Wł. Łokietka 9/42
61-616 Poznań
Wykonanie inwentaryzacje przyrodniczą
umowa Wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
umowa Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ,,DIKAR” Dariusz Kruszyński Bursztynowa 2
84-352 Wicko
Usługi saperskie
Aneks nr 1 do umowy 006/I/2D6X/2017 Usługi saperskie
zamówienie WAG – POL ŁĘCZYCA Przemysław Żmudowski pl. Tadeusza Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
Dzierżawa wag
Umowa Irena i Zdzisław Szymańscy S.C. „Izabell” ul. 11 listopada 10A
18-500 Kolno
Najem biura
Aneks nr 1 do umowy002/N/2D6X/2017 Najem biura
Aneks nr 2 do umowy002/N/2D6X/2018 Najem biura
Aneks nr 3 do umowy002/N/2D6X/2018 Najem biura
Aneks nr 4 do Umowy 002/N/2D6X/2017 Zmiana zapisów umowy
Zlecenie Freightliner PL sp. z o.o. ul. Polna 11 00-663 Warszawa Usługa Transportowa – transport kolejowy
Umowa WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO „MARPO” MARIUSZ BUZIEWICZ 19-200 Popowo; 9a,
19-200 Grajewo
Usługi przewozu drogowego towarów
Umowa Usługa sprzętowa z obsługą
Aneks nr 1 do Umowy nr 028/D/2D6X/2017 Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
Aneks nr 2 do Umowy 028/D/2D6X/2017 Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
Umowa Świadczenie usług transportu drogowego towarów
Umowa EMO sp. z o.o. Hryniewicza 62 A
15- 378 Juchnowiec Kościelny
Wycinka drzew Krzewów i poszycia
umowa Usługi Transportowe Jarosław Adam Jurewicz ul. Alfreda Wiererusza – Kowalskiego 6a lok. 1
16-400 Suwałki
Świadczenie usług transportu drogowego towarów
Aneks nr 1 Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
umowa Usługi sprzętowe z obsługą (samochód czteroosiowy)
Umowa Świadczenie usług transportu drogowego towarów
Zlecenie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Birex” Radosław Banaszyński ul. Kościuszki 16
63-200 Jarocin
Rozładunek wagonów kolejowych (wagony węgla)
Umowa „Ka-Ro” sp. z o.o. ul. Myśliborska nr 98E lok. Nr 149
03-185 Warszawa
Kompleksowa obsługa geodezyjna w pełnym zakresie
Aneks nr 1 Zmiana numeru rachunku bankowego
Umowa „BOGMAR” Roboty ziemne Transport i Handel Bogusław Martynko ul. Bolesława Chrobrego 34
16-400 Suwałki
Usługi sprzętowe z obsługą
Aneks nr 1 Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
Aneks nr 2 Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
Umowa Usługi sprzętowe z obsługą
Umowa Dzierżawa sprzętu (rozściełacz)
Umowa Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo DORTOM Tomasz Żebrowski Ul. Murawy 21
18-421 Piątnica Poduchowna
Usługa sprzętowa z obsługą (usługa ładowarką)
Umowa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MODBRUK” Modzelewski Paweł Stare Sierzputy 5, 18-400 Łomża Usługi sprzętowe z obsługą (ładowarki teleskopowe)
Umowa LOTUS GROUP Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 52/5, 44-100 Gliwice Wykonanie inwentaryzacji dróg i budynków
Aneks nr 1
Umowa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski; Pensjonat „RAJ” w Rajgrodzie Jarosław Dąbrowski Wilczewo 44, 19-200 Grajewo Usługa sprzętowa z obsługą
Umowa Przedsiębiorstwo Usługowe „Piotrex” Piotr Paciorko Małe Raczki 33, 16-420 Raczki Usługa transportu drogowego towarów
Umowa ANIMALLEY-FAUNA PASSAGE Sp. z o.o. ul. Grójecka 194 lok 169, 02-390 Warszawa Nadzór przyrodniczy
Umowa MOBIL SERWIS Sp. z o.o. al. Józefa Piłsudskiego 123A, 05-260 Marki Wynajem maszyn budowlanych
Umowa Sylwester Kulikowski Jeziorko,
ul. Różana 16,
18-421 Piątnica Poduchowna
Najem sprzętu (bez obsługi)
Umowa Łukasz Ejzemberg
INNOVOSOLAR
ul. Zwycięstwa 36F
11-710 Piecki
Usługa sprzętowa z obsługą
Aneks nr 1 Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
Umowa UNI GEO Piotr Rant ul. Partyzantów  8/8
19-500 Gołdap
Świadczenie usług – wykonywanie badań geologicznych
Umowa KRYSPOL Sp. z o.o. Nowe Iganie,
ul. Siedlecka 87
08-103 Siedlce
Usługa sprzętowa z obsługą (usługa dźwigiem do 40 T)
Umowa Usługi ogólnobudowlane Anna Łukowska Bargłów Dworny 102, 16-320 Bargłów Kościelny Usługa sprzętowa z obsługą (obsługa ładowarką)
Umowa OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Szkolna 6
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Usługa skropienia warstw bitumicznych i niebitumicznych
Umowa Usługi Elektryczne ELROB Robert Wysocki ul. 550-lecia Stawisk 6
18-520 Stawiski
Usługa kompleksowej obsługi elektrycznej Inwestycji
Umowa PPHU SYL-POL Sławomir Ratyński Kłopoczyn 37
96-208 Lubania
Usługi transportu drogowego towarów
Aneks Zmiana zapisów Umowy dot. terminu płatności faktur
umowa Usługi sprzętowe z obsługą
Aneks Zwiększenie zakresu Przedmiotu umowy
Umowa BARKAR
Andrzej Smarkusz
Klepacze
ul. Graniczna 5
15-635 Białystok
Usługi sprzętowe z obsługą (samochód 4-osiowy)
Umowa Świadczenie usług transportu drogowego towarów
Aneks Zmiana zapisów Umowy dot. terminu płatności faktur
Umowa Zakład Produkcyjno-Handlowy METAL Stanisław Piotrowski ul. Dolistowska 4
15-197 Białystok
Usługi sprzętowe z obsługą
Umowa JAKUB SIENKIEWICZ JAKTRANS ul. Świerkowa 112
11-400 Kętrzyn
Świadczenie usług transportu drogowego towarów
Usługi sprzętowe z obsługą  (samochód 4-osiowy)
Umowa Firma Handlowo-Usługowa Antoni Wiszowaty Sokoły 11
18-520 Stawiski
Świadczenie usług sprzętowych z obsługą
Umowa SECURITY SERVICE Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
Świadczenie usług ochrony
Umowa Road Care Ewelina Jabłońska ul. Generała Józefa Sowińskiego 58
07-200 Wyszków
Usługi sprzętowe z obsługą
Umowa Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7
87-800 Włocławek
Wykonanie usług związanych z utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu
Umowa „ŁUD”EX Daniel Olszewski ul. Stanisława Wyspiańskiego 2/2
11-400 Kętrzyn
Świadczenie usług transportu drogowego towarów
Umowa Usługi sprzętowe z obsługą
Umowa BETON SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. Porażyn 54AB
64-330 Opalenica
Usługa sprzętowa z obsługą (wytwórnia KMA)

3. Zestawienie Dostawców Materiałów :
      W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie Dostawców zgłoszonych do końca okresu sprawozdawczego:

Rodzaj dokumentu Nazwa Dostawcy adres Rodzaj robót Rodzaj robót szczegółowo
Zlecenie Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z.o.o. ul. Stanisława Staniszewskiego 65
16-400 Suwałki
Dostawa kruszyw Kruszywo Drobne – Piasek Płukany 0/2 SKSM Suwałki
Kruszywo Drobne – Piasek Kruszony 0/2 SKSM Suwałki
Kruszywo Grube – Żwir Kruszony 2/5 C50/10 SKSM Suwałki
Kruszywo Grube – Żwir Kruszony 5/11 C50/10 SKSM Suwałki
Kruszywo Grube – Żwir Kruszony 11/16 C50/10 SKSM Suwałki
Kruszywo Grube – Żwir Kruszony 16/22 C50/10 SKSM Suwałki
Aneks nr 1 do zlecenia 01/01/2U10/OUS/2018/SKSM/SZCZUCZYN/JK Załadunek kruszywa Dopłata do załadunku kruszywa na kopalni na samochody Odbiorcy w roku 2019                                                                                                                                                          Dopłata do załadunku kruszywa na kopalni na samochody Odbiorcy w roku 2020
Zlecenie Dostawa kruszyw Kruszywo Drobne – Piasek Kruszony 0/2 SKSM Suwałki
Umowa KONSORCJUM: Przedsiębiorswo Produkcyjno – Handlowe Meliorex sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usługowe „SYLWEX” Sylwia Paciorko Szkocja 40
16-420 Raczki
Dostawca kruszywa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 CBR 80%
Podbudowa pomocniczaa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 CBR 60%
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/22,4 mm CBR 60%
Aneks nr 1 do umowy 001/D/2D6X/2017 Dostawca kruszywa Zmiana w zakresie pracowników odbiorcy uprawnionych do osobistego odbioru faktury Dostawcy
Zamówienie Rettenmaier Polska sp. o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r, nr 7B
02-366 Warszawa
Dostawca materiałów, tj. Viatop Premium Arbocel ZZ 8/1 (włókna celulozowew postaci luźnej)                                                                                                                                                                  VIATOP Premium (granulat celulozowy)
VIATOP Economy (granulat celulozowy)
Aneks nr 1 do Zamówienia nr 01/05/2U10/OUS/2018/RETT/STAWISKI/JK Dostawca materiałów, tj. Viatop Premium Zmiana w zakresie pracowników odbiorcy uprawnionych do osobistego odbioru faktury Dostawcy
Zamówienie ZBYCH POL & MOBET SP. Z O.O. ul. Betonowa 2
88-300 Mogilno
Dostawa Materiałów Budowlanych Przepust skrzynkowy 200×150,
Półki dla zwierząt do przepustu 250×200 serokość 0,5m,
Półki dla zwierząt do przepustu 300×300 szerokość 1,0m
Zamówienie Dostawa Materiałów Budowlanych Przepust skrzynkowy 200×150,   – 132 szt
Porozumienie Porozumienie w sprawie zakupu Produktów objętych Zamówieniami oraz złożenia ich do magazynu depozytowego Dostawcy
Zamówienie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec sp. z.o.o Ogorzelec  116;
58-400 Kamienna Góra
Dostawa Kruszywa Grys 2/8 płukany amfibolitowy do produkcji betony nawierzchniowego
Grys 8/16 płukany amfibolitowy do produkcji betonu nawierzchniowego
Zamówienie ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna
Dostawa Materiałów budowlanych – Przepusty HDPE                                                      i złączniki do rur Przepusty HDPE DN 500 ,
Przepusty HDPE DN 800 ,
Przepusty HDPE DN 1000 ,
Złączka do rury DN500,
Złączka do rury DN800,
Złączka do rury DN1000,
Aneks nr 1 do Zamówienia nr 2D6X/D1/CzD/39/2019 Dostawa Materiałów budowlanych – Przepusty HDPE                                                      i złączniki do rur Zmiana terminy płatności z 45 dni na 30 dni co jest zgodne z WK.
Zamówienie Dostawa materiałów budowlanych – konstrukcje przepustów 1. Konstrukcja przepustu P-1a/S61-Ob.St.   – 45,20
2. Konstrukcja przepustu P-1b/s61/6.   – 36,80
3. Konstrukcja przepustu P-13b/S61/6   -35,90
4. Konstrukcja przepustu P-13b.1/L02/6  – 15,90
5. Konstrukcja przepustu P-13b.2/L02-L04/6   – 33,20
6. Konstrukcja przepustu P-13b.3/L01-L03/6   – 30,30
7. Konstrukcja przepustu P-22a/s61/6   – 38,12
8. Konstrukcja przepustu P-1/Dw7P/6   – 20,08
9. Konstrukcja przepustu P-37/S61/6 – 47,14
10. Konstrukcja przepustu P-39/S61/6  – 47,30
11. Konstrukcja przepustu P-41/S61/6  – 41,66
12. Konstrukcja przepustu P1/DP1863B/6  – 18,13
13. Konstrukcja przepustu P-1/Dw8P/6  – 23,48
Zamówienie Dostawa ścian  (murów) oporowych prefabrykowanych żelbetowych obiektów mostowych WS-2/S61/6, WS-25/S61/6, MS/PZDs-29/S61/6, WS-33/S61/6, PZGd-36/S61/6, MD/PZDs-17/DK61/6, MD/PZDs-19/DK/6
Zamówienie Porozumienie w sprawie zakupu Produktów objętych Zamówieniami oraz złożenia ich do magazynu depozytowego Dostawcy Geowłóknina na nawierzchnię poślizgową
Umowa UAB Milsa Elektrenq g. 16, LT-51205 Kaunas, Lietuva Dostawa Grysu grys granitowy łamany: 2/5 – 2500,00t
grys granitowy łamany: 5/8, 3500,00t
grys granitowy łamany: 8/11 5500,00t
Aneks nr 1 do Zamówienia nr Umowa nr 179/11/2U10/OUS/2018/UABMILSA/S61 Szczuczyn/JK Dostawa Grysu Zmiana w zakresie pracowników odbiorcy uprawnionych do osobistego odbioru faktury Dostawcy
Zamówienie Dostawa Grysu Grysy granitowe płukane 16/22
Zamówienie OLA INTERNATIONAL SP. Z O.O. Rydygiera 8 01-793 Warszawa Dostawa Towarów ADMOR 10 Dostawa ADMOR 10 –  Polepszacz do wnikania krudszywa w asfalt – 22 000,00 kg
Umowa Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A. ul. Chorzowska 22
25- 852 Kielce
Dostawa Materiałów Budowlanych – belek prefabrykowanych typu „T” Belka T 15 ,
Belka T 21,
Belka T 21 wzmocniona,
Belka T 24,
Belka T 24 wzmocniona,
Płytki betonowe jako tracony szalunek
Płytki betonowe o wym. Max. (370x1000x35mm)
Umowa Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „Fabet” SA ul. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
Dostawa Materiałów Budowlanych – belek prefabrykowanych typu „T” Belka T 15 ,
Belka T 21,
Belka T 21 wzmocniona,
Belka T 24,
Belka T 24 wzmocniona,
Płytki betonowe jako tracony szalunek
Płytki betonowe o wym. Max. (370x1000x35mm)
Zamówienie ALGECO POLSKA Sp. z o.o. ul. Jana Keplera 20
80-299 Gdańsk
Wynajem Kontenerów biurowych Wynajem kontenera biurowego typu A1 – 7szt.
Transport kontenera -2 szt.
Transport kontenera – 6 szt.
Montaż Kontenerów – 7 szt.
Demontrz kontenerów – 7 szt.
Dojazd do montarzu – 1 szt .
Czyszczenie kontenera biurowego – 7 szt.
Zamówienie Cemex Polska sp. z o.o. ul.Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Zakup cementu CEM II 32,5 lub CEM I 42,5 Zakup cementu CEM II 32,5 lub CEM I 42,5 – 2019 – 720 T
Zakup cementu CEM II 32,5 lub CEM I 42,5 – 2020 – 5760 T
Zakup cementu CEM II 32,5 lub CEM I 42,5 – 2021 – 720 T
Umowa ANKRA sp. z o.o. ul. Zaolziańska 11
41-800 Zabrze
Dostawa Prefabrykowanych desek gzymsowych Prefabrykowane deski gzymsowe kolor RAL
Umowa UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska Spółka Jawna ul. Nowy Świat 1 18-210 Szepietowo Dostawa prefabrykowanych belek typu „T” Mury oporowe typu T 250x120x20 cm wykonanych z betonu C25/30
Zlecenie PERI Polska sp. z o.o. ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
Dostawa szalunków i rusztowań systemowych Dzierżawa szalunków i rusztowań systemowych wg Arkusza Kalkulacji Kosztów
Koszt dokumentacji projektowej
Koszt elementów traconych do zakupu
Rabat za ustawienie banera na terenie budowy
Zlecenie THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
Dostawa prefabrykowanego zbrojenia mostowego #10-32 mm
Aneks nr 1 Dostawa prefabrykoanego zbrojenia #6-32
Umowa Sokołowski Leszek Usługi Tartacze Ul.Szkolna 10, 18-507 Grabowo Dostawa tarcicy budowlanej Tarcica – deski 25 mm
Tarcica – deski 32 mm
Tarcica – deski 40-50 mm
Tarcica kantówkowa 100×100 mm
Zlecenie NORDKALK SP. Z O. O. ul. Na Groblach 21,
31-101 Kraków
Dostawa wypełnacza dodanego- mączka wapienna Wolica Nordkalk Wypełniacz dodany- mączka wapienna Wolica NORDKALK
z dostawą do WMB Suwałki dostawy w 2019 r i 2020 r.
Umowa EKOTECH TRADE Sp. z o. o. ul.Gen.S. Skalskiego 1/U16
03-982 Warszawa
Dostawa Mareriałów budowlanych (spoiwo TEFRA)
Umowa Konsorcjum:
CEMEX POLSKA Sp. z o.o.
BOSTA-BETON Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa Dostawa betonu
Umowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o. Szkocja 40,
16-420 Raczki
Dostawa kruszywa – żwir suchosiany 2-16
Aneks nr 1 Zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy oraz zmiana zapisów Umowy Żwir suchosiany 2-16 z zawartością piasku do 15% do produkcji podbudowy C8/10 loco kopalnia,
Mrozówka CBR>35% loco kopalnia
Aneks nr 2 Zmiana zapisów dot. płatności
Zlecenie ATUT RENTAL Sp. z o.o. ul. Lucenty 1, 04-687 Warszawa Wynajem maszyn budowlanych
Umowa IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp. k. Wojciechówka 5
62-800 Kalisz
Dostawa materiałów budowlanych Dostawa materiałów budowlanych; krawężników kamiennych mostowych i kamiennych ścieków przykrawężnikowych
Umowa ŁUKOW-BUD Zdzisław Łukowski Bargłów Dworny 102, 16-320 Bargłów Kościelny Dostawa materiałów budowlanych Kiszka faszynowa fi 15 cm
Paliki do kiszki faszynowej fi 5cm; 0,6-0,8 m
Pale kotwiące o śr. 12 cm L=120 cm
Pale kotwiące o śr. 8-10 cm L=100 cm
Palik fi 5 cm L=100 cm
Żerdzie fi 15 cm
Transport z załadunkiem i rozładunkiem
Umowa GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dzieńdziela 30
43-190 Mikołów
Dostawa mateiałów budowlanych Gekrata, szpilki, opaski – Zbiorniki
Umowa Radosław Konstanty SETONE ul. Kolejowa 13
14-140 Miłomłyn
Dostawa materiałów budowlanych Oznakowanie pionowe do tymczasowej organizacji ruchu
Umowa TRZUSKAWICA S.A Sitkówka 24
26-052 Nowiny
Dostawa materiałów budowlanych Wapno palone do stab. gruntów

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/