S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

środa 11/09/2019

Tygodniowy postęp prac

02.09.2019-08.09.2019
Stanowisko Archeologiczne 2 Zabiele (km 3+300)

09.09.2019-15.09.2019
Stanowisko Archeologiczne 2 Zabiele (km 3+300)

16.09.2019-22.09.2019
Baza sprzętowo -materiałowa w Świdrach

23.09.2019-29.09.2019
Badanie betonu – zaplecze Wykonawcy w Świdrach

30.09.2019-06.10.2019
Obszar wzmocnienia podłoża gruntowego nr 2 (km 1+585 : 1+675)

07.10.2019-13.10.2019
Wzmocnienie podłoża DP1863B 1+700-1+900

14.10.2019-20.10.2019
Obszar wzmocnienia podłoża gruntowego nr 2 (km 1+585 : 1+675)

21.10.2019-27.10.2019
Odcinek próbny-WUP-(km 1+700-1+900)

28.10.2019-03.11.2019
Odcinek prac km 11+100 : 10+000

04.11.2019-10.11.2019
Wymina gruntu DK61 odc.3 (km 1+345 : 1+485)

11.11.2019-17.11.2019
Odcinek próbny DP 1863P (km 1+520-2+050)

18.11.2019-24.11.2019
Masa wiążąca odcinek DP 1863P  (km 1+520-2+050)

25.11.2019-01.12.2019
Odcinek próbny C810 podbudowa zasadnicza S61 (km 7+200)

02.12.2019-08.12.2019
Wymiany gruntu  (km 7+735 – 7+861)

09.12.2019-15.12.2019
Wymiana gruntu SD1

16.12.2019-22.12.2019
Wymiana gruntu S61 (km 1+500)

23.12.2019-29.12.2019
Postęp prac MOP Zabiele Z. (km 3+500 – 2+700)

30.12.2019-05.01.2020
DK61 rów odwadniający (km 2+500)

06.01.2020-12.01.2020
S61 wykonanie nasypu przez ulepszenie wapnem (km 15+200)

13.01.2020-19.01.2020
wykop rowu – łącznica Ło2 – węzeł Grabowo (km 188+021)

20.01.2020-26.01.2020
nasyp stabilizowany wapnem (km 14+600)

27.01.2020-02.02.2020
budowa nasypu S-61  DK-61 odc.2 (km 5+500)

03.02.2020-09.02.2020
wykonanie nasypu (km 1+300)

10.02.2020-16.02.2020
rozbiórka istniejącej DK-61 (km 190+000)

17.02.2020-23.02.2020
odhumusowanie (km 14+000)

24.02.2020-01.03.2020
warstwa mrozoochronna (km 8+200)

02.03.2020-08.03.2020
nasyp S61 (km 13+100 – 13+300)

09.03.2020-15.03.2020
nasyp S61 (km-13+300)

16.03.2020-22.03.2020
nasyp węzeł Grabowo (km 6+600)

23.03.2020-29.03.2020
wykop (km 8+750)

30.03.2020-05.04.2020
podbudowa z betonu asfaltowego (km 0+100-1+400)

06.04.2020-12.04.2020
Prace gruntowe S 61 (km 12+800)

13.04.2020-19.04.2020
Prace przy WD-40 (km 15+874)

20.04.2020-26.04.2020
Prace przy MS/PZDs 1 (km 1+428)

27.04.2020-03.05.2020
Prace przy WD-17 (km 6+633)

04.05.2020-10.05.2020
Prace S 61 (km 6+291)

11.05.2020-17.05.2020
Stan budowy przy WD-18 (km 7+587)

18.05.2020-24.05.2020
Stan budowy (km 6+000 – 10+500)

25.05.2020-31.05.2020
Prace przy nawierzchni S 61 (km 3+000)

01.06.2020-07.06.2020
Podbudowa zasadnicza S 61 (km 0+000)

08.06.2020-14.06.2020
Prace przy WS-2 (km 1+839,2)

15.06.2020-21.06.2020
Prace przy S-61 (km 5+500)

22.06.2020-28.06.2020
Postęp robót przy WD-17  (km 6+525)

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/