S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

środa 11/09/2019

Tygodniowy postęp prac

02.09.2019-08.09.2019
Stanowisko Archeologiczne 2 Zabiele (km 3+300)

09.09.2019-15.09.2019
Stanowisko Archeologiczne 2 Zabiele (km 3+300)

16.09.2019-22.09.2019
Baza sprzętowo -materiałowa w Świdrach

23.09.2019-29.09.2019
Badanie betonu – zaplecze Wykonawcy w Świdrach

30.09.2019-06.10.2019
Obszar wzmocnienia podłoża gruntowego nr 2 (km 1+585 : 1+675)

07.10.2019-13.10.2019
Wzmocnienie podłoża DP1863B 1+700-1+900

14.10.2019-20.10.2019
Obszar wzmocnienia podłoża gruntowego nr 2 (km 1+585 : 1+675)

21.10.2019-27.10.2019
Odcinek próbny-WUP-(km 1+700-1+900)

28.10.2019-03.11.2019
Odcinek prac km 11+100 : 10+000

04.11.2019-10.11.2019
Wymina gruntu DK61 odc.3 (km 1+345 : 1+485)

11.11.2019-17.11.2019
Odcinek próbny DP 1863P (km 1+520-2+050)

 

 

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/