S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019 r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 zł

poniedziałek 04/02/2019

04.02.2019-10.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  •  STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji.
  • STWiORB – prace nad wprowadzeniem uwag IK- przygotowanie rew.01.
  • Projektem SZR – finalizacja prac.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przekazaniem Projektu Wykonawczego -rew. 01. do zatwierdzenia Inżyniera.
  • Przekazaniem Dokumentów Wykonawcy nr 4 i nr 5 -rew. 01. do zatwierdzenia Inżyniera.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/