S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019 r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 zł

środa 27/02/2019

25.02.2019-03.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • STWiORB-prace nad kolejną częścią specyfikacji.
 • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
 • Przygotowaniem materiałów na ZOPI -PW.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 1. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 2. Branża drogowa – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 3. Obiekty inżynierskie – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 5.1. Kanalizacja deszczowa – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7. Branża elektroenergetyczna – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 10. Obiekty na MOP – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 11. Urządzenia Ochrony Środowiska – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 12. Zieleń – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Korektą i przygotowaniem materiałów do uzgodnienia z PGE Dystrybucja przebudów sieci niskiego i średniego napięcia uzgodnienia materiałów w wersji elektronicznej.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/